• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • Fakulteta ŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Študentski zbor //

Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru je najvišji organ študentov, združenih v Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru. Sestavljajo ga člani, izvoljeni na neposrednih in tajnih volitvah. Študentski zbor ŠOUM zasleduje potrebe študentk in študentov mariborske univerze in usmerja delo predsedstva ŠOUM ter opravlja druga dela in naloge, določene s Statutom ŠOUM. 
 
Študentski zbor ŠOUM ima dvoletni mandat.
 
Za mesta v Študentskem zboru ŠOUM se na volitvah potegujejo kandidati 17-ih članic Univerze v Mariboru. V skladu s številom volilnih upravičencev sta trenutno dva mandata razpisana na Ekonomsko poslovni fakulteti, Pedagoški fakulteti, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Filozofski fakulteti, po en mandat pa na Fakulteti za varnostne vede, Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakulteti za zdravstvene vede, Medicinski fakulteti, Fakulteti za logistiko, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za energetiko ter Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Fakulteti za organizacijske vede, Pravni fakulteti in Fakulteti za turizem.

 
Študentski zbor ima svoja delovna telesa. Delovna telesa Študentskega zbora so odbori in komisije, ki jih sestavljajo člani zbora. Na seje delovnih teles se vabijo člani Študentskega predsedstva in strokovne službe.

Uradne ure:
sre in čet 10.00 - 11.00
Telefon:
02 228 56 00
E-pošta:
 

Razpis rednih volitev poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru

Razpis za imenovanje nadomestne volilne komisije Študentskega zbora ŠOUM

Volilni razglas za nadomestne volitve poslancev Študentskega zbora ŠOUM 2014

Razpis nadomestnih volitev poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru

Razlas o izidu glasovanja na nadomestnih volitvah v Študentski zbor ŠOUM 2014

Razpis za imenovanje volilne komisije Študentskega zbora ŠOUM 2015

Razpisni obrazec za imenovanje Volilne komisije Študentskega zbora ŠOUM 2015

Razpis rednih volitev poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru 2015

Izvleček sklepa Volilne komisije Študentskega zbora

Volilni razglas za redne volitve poslancev Študentskega zbora ŠOUM 2015

Volilni razglas za redne volitve poslancev Študentskega zbora ŠOUM 2015_2

Razlas o izidu glasovanja na rednih volitvah v Študentski zbor ŠOUM 2015

Razpis nadomestnih volitev poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru 2015-2017

Volilni razglas za nadomestne volitve poslancev Študentskega zbora ŠOUM za mandatno obdobje 2015-2017

Razglas o izidu glasovanja na nadomestnih volitvah v Študentski zbor ŠOUM za mandatno obdobje 2015-2017

Razpis za imenovanje volilne komisije Študentskega zbora 

Razpis rednih volitev poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru 

Študentski odlok o volitvah v Študentski zbor ŠOUM

Volilni razglas za redne volitve poslancev Študentskega zbora ŠOUM 2017

Sklep o obličnosti ter vrsti dokazil o statusu študenta za namen izvajanja volilne pravice na rednih volitvah poslancev Študentskega zbora ŠOUM

Sklep o spremenjenem načinu evidentiranja študentov za namen izvajanja volilne pravice na rednih volitvah poslancev Študentskega zbora ŠOUM

Sklep Volilne komisije Študentskega zbora o spremembi lokacije volitev na Fakulteti za turizem

Razglas o uradnem izidu glasovanja na rednih volitvah v Študentski zbor ŠOUM 2017

Zapisniki sej študnetskega zbora ŠOUM v mandatu 2017 - 2019

 

Predsednik ŠZ ŠOUM

Vsebine

 • Predsednik ŠZ ŠOUM
 • Člani ŠZ ŠOUM

Predsednik ŠZ ŠOUM

Predsednik Študentskega zbora ŠOUM, ki v mandatu 2017-2019 šteje 21 poslancev, je TEODOR VARGA.

Volitve v Študentski zbor razpisuje predsednik Študentskega zbora. Volitve v Študentski zbor potekajo praviloma v mesecu oktobru leta, v katerem se volitve izvajajo.

Organizira jih Volilna komisija Študentskega zbora, ki ima predsednika in dva člana. Volilno komisijo Študentskega zbora izvoli Študentski zbor z večino vseh študentskih poslancev do konca meseca junija leta, v katerem se volitve izvajajo. Volilna komisija Študentskega zbora ima mandat dve leti. Volitve v Študentski zbor izvajajo volilni odbori posameznih volilnih enot, ki so za svoje delovanje odgovorni Volilni komisiji Študentskega zbora.