• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • Fakulteta ŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Študentska prehrana //

Študentska prehrana je delno financiran obrok s strani Republike Slovenije, ki je namenjen študentom v času študija. Namen subvencionirane prehrane je vsakemu študentu, ki zaradi študijskih obveznosti biva v študijskih središčih, nuditi vsaj en topel obrok dnevno.


Razpisna dokumentacija za javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018

URADNI LIST RS: javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018

Vse pomembne informacije o študentski prehrani (klikni na vsebino, da se prikaže celotno besedilo):

Vrednost obroka

Vsak obrok oz. njegova vrednost je sestavljena s subvencioniranega dela in doplačila, ki ga je dolžan poravnati študent sam. Subvencija s strani države trenutno znaša 2,63 eur in se usklajuje način ter v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Torej prihaja do spremembe višine subvencije in posledično do spremembe višine doplačila v januarju in juliju vsako leto.

Kdo lahko koristi študentsko subvencionirano prehrano?

Študentsko prehrano lahko koristijo vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah ali visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Niso pa upravičeni zaposleni študentje oz. tisti, ki so na Zavodi RS za zaposlovanje vpisani v evidenco brezposelnih oseb. Do subvencionirane prehrane so upravičeni tudi študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v RS opravljajo študijske obveznosti.

Študentje, ki ste mame ali očetje imate pravico do desetih dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno. Ta pravica se šteje za vsakega otroka, uveljavlja pa jo lahko samo eden od staršev.

Deset dodatnih subvencij imate tudi študenti s posebnimi potrebami zaradi težje funkcionalne prizadetosti ter otroci padlih v vojni za Slovenijo z statusom študenta.

Koliko subvencij mesečno mi pripada?

Število subvencij, do katerih ima študent v posameznem mesecu pravico, je odvisno od števila delovnih dni v posameznem mesecu. Dodatne subvencije lahko koristijo študentje starši, ki starševstvo dokažejo z ustreznimi dokazili. 

Število subvencij na mesec za študijsko leto 2017/2018:
Oktober 21
November 21
December 19
Januar 21
Februar 19
Marec 22
April 19
Maj 21
Junij 20
Julij 10*
Avgust 12*
September 21

Na dan lahko študent koristi 2 subvenciji, vmes morajo miniti 4 ure.

Način koriščenja subvencij

Študentje svoje subvencije preko vmesnika, ki ga ima vsak ponudnik subvencionirane prehrane, enostavno unovčujejo s pomočjo svojega mobilnega telefona oz. brezkontaktne čip kartice, saj se je leta 2010 sistem subvencionirane prehrane popolnoma prenovil. S tem so bile odpravljene dolge čakalne vrste pred prodajalnami bonov, te prodajalne pa so se spremenile v Info točke, na katerih se študentje oglasijo enkrat letno in se vpišejo v sistem, kasneje pa samo v primeru težav.

Portal študentska prehrana

www.studentska-prehrana.si ponuja možnost vpisa v sistem prehrane, pa tudi veliko drugih pomembnih informacij povezanih s prehrano. V zavihku Novice študent najde vse najnovejše informacije s področja subvencionirane prehrane, sistema in morebitnih sprememb. Naslednji zavihek Točke SŠP vsebuje seznam točk in njihovih delovnih časov, kjer študentje lahko uredijo svoj status v sistemu prehrane in odpravijo morebitne težave. Eden najpomembnejših zavihkov je Imenik lokalov, kjer so navedeni vsi lokali, kjer lahko študent koristi subvencijo, prav tako pa so zapisane tudi vse dostave hrane na dom za študente. Seznam je narejen tako, da lahko študent na hiter in enostaven način najde lokal, glede na kriterije, ki jih izbere študent sam (celiakiji prijazni obroki, dostava, solatni bar, dostop za invalide, vegetarijanska prehrana…). Prav poseben zavihek pa je Pregled stanja, kjer lahko študent s svojim geslom preveri stanje svojega unovčevanja subvencij, in  sicer kje so bile koriščene subvencije, koliko je zneslo doplačilo, koliko subvencij je še na voljo in ostalo.

Način vpisa v sistem študentske prehrane

Študent ob prvem vpisu v sistem najprej preko spletnega portala www.studentska-prehrana.si opravi prijavo. Na podlagi številke te prijavnice se na Info točkah vpiše v sistem.

Za podaljševanje statusa v sistemu prehrane študent enkrat letno predloži svoje potrdilo o šolanju. Takoj po vpisu v sistem subvencionirane prehrane lahko študent začne koristiti svoje subvencije.

Omejitve subvencionirane študentske prehrane

S sprejetjem Zakona za uravnoteženje javnih financ upravičenci nimajo pravice do subvencionirane prehrane v obdobju od 15. julija in 15. avgusta, preostali del leta pa lahko študentje subvencije koristijo med 8. uro zjutraj in 21. uro zvečer.

Do tega ukrepa je nekako pripeljalo dejstvo, da je bil velik delež subvencij koriščen ponoči, ko večina restavracij ne obratuje. Kar pomeni, da so se študentje posluževali predvsem hitre hrane, ki pa ni bila namen subvencioniranja. Res je, da je ta vrsta hrane cenovno dostopnejša za študente in tudi časovno bolj ugodna za natrpane urnike po bolonjsko prenovljenih študijskih smeri, vendar pa se je treba zavedati, da je država s subvencioniranjem obrokov začela z namenom, da bi študentom zagotovila zdrav, topel obrok in s tem preprečila razne bolezni, ki so posledica nepravilnega prehranjevanja mladih.