• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
POZOR! Kaj prinaša predlog zakona o visokem šolstvu //

POZOR! Kaj prinaša predlog zakona o visokem šolstvu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo predlog Zakona o visokem šolstvu (ZVIS-1)

5.11.2013 12:53:31 PM
Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) ocenjujemo, da je visoko šolstvo in vlaganje v izobrazbo bistvenega pomena za razvoj in vzdrževanje demokratične kulture ter visoke stopnje tolerance v družbi. Številne študije so pokazale, da obstaja korelacija med višjo izobrazbo in pozitivnimi vplivi na družbo, kot so boljše zdravstvo, boljše starševstvo, večje politično in družbeno vključevanje ter večja socialna kohezija.

Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) ocenjujemo, da je visoko šolstvo in vlaganje v izobrazbo bistvenega pomena za razvoj in vzdrževanje demokratične kulture ter visoke stopnje tolerance v družbi. Številne študije so pokazale, da obstaja korelacija med višjo izobrazbo in pozitivnimi vplivi na družbo, kot so boljše zdravstvo, boljše starševstvo, večje politično in družbeno vključevanje ter večja socialna kohezija. Zato ŠOS že več let poziva pristojne organe  k obravnavanju visokega šolstva kot enega prioritetnih področji, ki je potreben sistematične prenove. Študentska organizacija se pri svojem vsakodnevnem delu srečuje s številnimi težavami, ki izhajajo prav iz neustrezno urejenega sistema visokega šolstva v Sloveniji (kot tudi slabe implementacije bolonjskega procesa). 

Poglavitne pozitivne spremembe predloga zakona, pri katerih je sodeloval ŠOS, ki so relevantne za študente so:

Brezplačen študij:

 • Študentom se zagotavljajo javna sredstva za študij na prvi in drugi stopnji kadarkoli v življenju, če študent še nima predhodno dosežene iste stopnje izobrazbe in če se mu študij še ni financiral iz javnih sredstev.
 • Študent na programu prve in druge stopnje lahko v času študija ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali koristi »absolventski staž«.

Ohranjanje statusa študenta po diplomi na I. stopnji:

 • Ko študent med letom diplomira na prvi stopnji, se mu status študenta ohrani do konca študijskega leta. (sedaj ga izgubi v trenutku, ko diplomira)
 • Status študenta se ohrani ne glede na to, ali je bil študenti vpisan v tretji letnik ali je bil »absolvent«.

Ohranitev brezplačnega vzporednega študija:

 • Študent se lahko izobražuje po več študijskih programih hkrati, skladno s pravili fakultete. Kar pomeni, da je vzporedni študij za študenta brezplačen (financiran iz javnih sredstev).

Uvajanje brezplačnega delnega študija:

 • Delni študij obsega 36 ECTS na leto, kar pomeni, da kot delni študent študiraš na prvi stopnji 5 let. Študij je po obsegu in zahtevnosti enak rednemu.
 • Po končanem delnem študiju pridobi študent isto izobrazbo kot redni študent.
 • Pravico do delnega študija lahko koristi študent, ki zaradi zaposlitve (ne pripadajo pravice iz statusa) ali drugih okoliščin (starševstvo, bolezen …) ni zmožen opravljati študija v polnem obsegu obremenitve.

Pogoji in oblika plačljivega rednega in delnega študija:

 • Dosedanji izredni študij (kot oblika študija ob delu) se je izrodil in izkoriščal študente kot stranski dohodek zavodov. Sedanji predlog plačljivega rednega in delnega študija dopušča, da fakultete razpišejo plačljiv študij le ko so vsa mesta za brezplačen študij že zapolnjnena ter se plačljiv študij izvaja v največ 40% od števila vpisnih mest, ki so za študente brezplačna.
 • Tako se z novim zakonom ukinja dosedanji izredni študij in se predlaga nova oblika študija, plačljiv študij.
 • Po mnenju ŠOS naj bo plačljiva oblika študija v luči vseživljenjskega izobraževanja, ki pa mora biti opredeljena transparentno in z jasnimi pogoji.

ŠOS se bo v času javne razprave predloga zakona zavzemal za sistemsko urejen in kakovosten visokošolski prostor, ki bo študentom zagotavljal dostopen, brezplačen in v študenta usmerjen študijski proces.

Predlog zakona je v javni obravnavi do 29. novembra, njegovo sprejetje pa se pričakuje v začetku leta 2014.

Vse zainteresirane študente, ki želite prispevati h kakovostnejšemu študiju, pozivamo, da podajo svoje pripombe in predloge glede predloga zakona na info@studentska-org.si, najkasneje do 22. novembra 2013. 

Ko študent med letom diplomira na prvi stopnji, se mu status študenta ohrani do konca študijskega leta. (sedaj ga izgubi v trenutku, ko diplomira).
Ko študent med letom diplomira na prvi stopnji, se mu status študenta ohrani do konca študijskega leta. (sedaj ga izgubi v trenutku, ko diplomira).
Vse zainteresirane študente, ki želite prispevati h kakovostnejšemu študiju, pozivamo, da podajo svoje pripombe in predloge glede predloga zakona na info@studentska-org.si, najkasneje do 22. novembra 2013.
Vse zainteresirane študente, ki želite prispevati h kakovostnejšemu študiju, pozivamo, da podajo svoje pripombe in predloge glede predloga zakona na info@studentska-org.si, najkasneje do 22. novembra 2013.
Prenesi v: