• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Postanite presojevalci kakovosti visokega šolstva! //

Postanite presojevalci kakovosti visokega šolstva!

ŠOS vabi študente k prijavi za presojevalce kakovosti v visokem šolstvu

13.3.2015 9:51:43 AM
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) vabi študente visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji, k prijavi za presojevalce kakovosti v visokem šolstvu.

 

Študenti presojevalci aktivno sodelujejo pri presojah kakovosti visokošolskih zavodov in programov, ki jih opravlja Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Presoja: zajema akreditacijo in zunanjo evalvacijo; s presojo se ovrednoti, ali so izpolnjeni kriteriji za prvo in vsako nadaljnjo akreditacijo.

Akreditacija: pomeni ugotavljanje izpolnjevanja - z zakonom določenih - pogojev in presojo izpolnjevanja meril za opravljanje visokošolske dejavnosti ter presojo kakovosti visokošolskih zavodov in študijskih programov; akreditacija se nanaša na visokošolski zavod oziroma študijski program; prva akreditacija visokošolskega zavoda: je ugotavljanje izpolnjevanja z zakonom določenih pogojev in presoja izpolnjevanja kriterijev za ustanovitev visokošolskega zavoda; akreditacija je predpogoj za vpis v razvid visokošolskih zavodov; prva akreditacija študijskega programa: je ugotavljanje izpolnjevanja z zakonom določenih pogojev in presoja izpolnjevanja kriterijev glede ustreznosti študijskega programa; s podelitvijo akreditacije postane študijski program javno veljaven.

Evalvacija: predstavlja sklop vseh aktivnosti, s katerimi se spremlja izvajanje načrtov o delovanju visokošolskega zavoda ter vključenost zavoda v razvoj okolja in vrednotenje dosežkov. Gre za preverjanje kakovosti zavodov glede na sprejeta merila in svetovanje, kako doseči izboljšave.

Za zagotavljanje kakovosti je ključen tudi študentski vidik, zato je pomembno, da se čim več študentov odloči za opravljanje vloge presojevalca in tako pripomore k dvigu kakovosti v našem visokošolskem prostoru. Študenti se lahko prijavijo na poziv NAKVIS po predhodno uspešno opravljenem usposabljanju, ki ga organizira ŠOS v sodelovanju z NAKVIS.

 

Pogoji za prijavo (na ŠOS) in zahtevane priloge:

 • status študenta v tekočem študijskem letu (razvidno iz priloženih dokazil);
 • predhodno poznavanje visokega šolstva ter koncepta zagotavljanja kakovosti (razvidno iz priloženega CV);
 • motivacija za delo (razvidno iz priloženega motivacijskega pisma).

 

Pogoji za pridobitev potrdila ŠOS:

 • popolna prijava;
 • izpolnjevanje prijavnih pogojev;
 • uspešno zaključeno usposabljanje, ki bo med 10. in 12. aprilom 2015 v Ljubljani.

 

Kandidati se prijavijo do 20. marca 2015 na naslov: pr@studentska-org.si; zadeva: PRIJAVA – EKSPERTI. Z oddano prijavo se kandidati prijavijo tudi na usposabljanje, ki bo med 10. in 12. aprilom 2015. Kandidatom, ki so svoje prijave že oddali (na podlagi predhodnega odprtega poziva, objavljenega na spletu), se ni potrebno ponovno prijavljati.

Število mest je omejeno. Nepopolne prijave ne bodo upoštevane. V primeru prijave večjega števil kandidatov kot je prostih mest, bodo kandidati naknadno povabljeni še na informativni razgovor na temo zagotavljanja kakovosti in vloge študentov v tem. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim poznavanjem področja dela.

O (ne)izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje do 30. marca 2015 (v tem času bodo tudi vabljeni na razgovor).

Glede na to, da v Sloveniji ni tradicije tovrstne dejavnosti in je potrebno pridobiti še veliko novih znanj in kompetenc, je ključnega pomena, da ŠOS priredi kakovostno usposabljanje študentskih strokovnjakov kot dodatno pomoč študentskim presojevalcem v omenjenih skupinah. Prav takšni pristopi so značilni za najbolj razvite nacionalne študentske organizacije v Evropi.

 

Za dodatne informacije lahko pišete na 
jelena.strbac@studentska-org.si.

Prenesi v: