• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Mladi za sistemsko ureditev pripravništva //

Mladi za sistemsko ureditev pripravništva

Ukinjanje volonterskih pripravništev ne sme postati poligon za nabiranje političnih točk

13.3.2015 9:56:08 AM
Včeraj je Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide umaknil iz obravnave predlog Zakona o ukrepih na področju pripravništva, kar na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) ocenjujemo kot pravilno odločitev. Urejanje področja pripravništva terja temeljito analizo stanja ter razpravo z deležniki, na podlagi tega pa pripravo sistemskih rešitev, kar je odbor naložil v pripravo Vladi in pristojnim ministrstvom.

 

Temeljno stališče Študentske organizacije Slovenije, Mladinskega sveta Slovenije in Sindikata Mladi plus je, da so volonterska pripravništva nesprejemljiva in jih je potrebno ukiniti. Sočasno z ukinitvijo volonterskih pripravništev pa mora v veljavo stopiti sistem, ki bo dolgoročno zagotavljal sredstva za plačana pripravništva. Če ukinemo volonterska pripravništva, obenem pa ne zagotovimo sredstev za plačilo pripravništev, ustvarimo situacijo, v kateri postavimo tiste, ki naj bi jim z ukinjanjem volonterskih pripravništev pomagali, v nemogoč položaj. Tega pa smemo in ne bomo dovolili.
 
Rešitve, ki jih v tem trenutku ponuja predlog Zakona o ukrepih na področju pripravništva dolgoročno ne zagotavljajo vzpostavitve sistema plačanih pripravništev. Tega ne bi zagotovile niti spremembe zakona, ki jih je na svoji seji potrdila Vlada RS. Zato je odločitev Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, s katero se je obravnava predloga Zakona o ukrepih na področju pripravništva zamaknila, smiselna in pravilna.
 
Sklep Odbora DZ je sledil tudi odločitvi Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je nasprotovala trenutnemu predlogu zakona in predlagala, da se sprejem zakona odloži za obdobje treh mesecev. V tem času je potrebno pripraviti  analizo stanja po pristojnih ministrstvih ter opraviti obsežne razprave z deležniki, kar bo služilo kot podlaga za vsebinsko dopolnitev ZUPPrip.
 
Odbor je po umiku predloga zakona, z enajstimi glasovi za in enim proti, sprejel tudi sklep, s katerim je Vladi RS naložil, da v roku treh mesecev pripravi celovito analizo o opravljanju pripravništva. Po posameznih ministrstvih je potrebno pripraviti vse relevantne podatke ter zagotoviti možnosti opravljanja plačanih pripravništev. V ta namen bodo preučili potrebe po opravljanju pripravništev in strokovnih izpitov, torej bo predlagana celovita, vsebinska in sistemska prenova področja pripravništev. Vlada bo pripravila tudi operativni načrt ureditve zaposlovanja diplomantov na obravnavanih področjih. Skladno z razpravo na seji odbora, mladi pričakujemo in zahtevamo medresorski pristop in sodelovanje z vsemi deležniki, predlagani ukrepi pa morajo predvideti tudi potrebna sredstva iz integralnega proračuna.
 
Predstavniki mladih smo zadovoljni, da so poslanci prisluhnili našim pomislekom glede predloga zakona in pozdravljamo sklepe, sprejete na seji Odbora, hkrati pa se zavedamo, da so sprejete zaveze samo korak v procesu urejanja področja pripravništev na smiseln in trajen način.

Z ukinitvijo volonterskih pripravništev pa mora v veljavo stopiti sistem, ki bo dolgoročno zagotavljal sredstva za plačana pripravništva.
Z ukinitvijo volonterskih pripravništev pa mora v veljavo stopiti sistem, ki bo dolgoročno zagotavljal sredstva za plačana pripravništva.
Prenesi v: