Nalaganje Dogodki
Študentje smo zaradi trenutnih razmer ostali doma, ponudba jedi na študentski bon pa se je znatno znižala.
Sedaj imaš torej odlično priložnost, da zaideš v kuhinjo, pripraviš potrebne sestavine in kuhinjske pripomočke ter se tudi sam preizkusiš v pripravi tujih tradicionalnih jedi iz vsega sveta.
Enkrat na mesec od aprila do junija te bomo s člani Male Kuhne pričakali na našem Facebook profilu, kjer boš lahko svoje kuharske mojstrovine pripravljal skupaj z nami. Predhodno bomo objavili vse potrebne sestavine, tako da boš lahko brez težav sledil našemu kuharju, ki te bo v realnem času vodil po celotnem postopku.
Recepti bodo zastavljeni po različnih težavnostih, sam pa ga boš lahko prilagajal glede na svoje želje.
Se vidimo v kuhinji!
………………
Due to the current situation, us students have stayed at home and the offer of meals on the student voucher decreased significantly.
So now you have a great opportunity to go to the kitchen, prepare the necessary ingredients and kitchen utensils and try your hand at preparing foreign traditional dishes from around the world.
Once a month from April to June, we will be waiting for you with the members of Mala Kuhna on our Facebook profile, where you will be able to prepare your culinary masterpieces together with us. We will publish all the necessary ingredients in advance so that you can easily follow our chef, who will guide you through the entire process in real time.
The recipes will be set according to different difficulties and you will be able to adjust it according to your wishes.
See you in the kitchen!