Nalaganje Dogodki
**ENGLISH BELOW**
Študenti veliko časa preživimo sede, pa naj bo to na predavanjih, seminarjih ali med učenjem. ? Pomanjkanje gibanja ima posledice na našo držo in posledično zdravje ter fizično kondicijo.
Ker želimo, da bi se študenti čim več gibali in svoje telo ohranili v najboljšem stanju tudi v prihodnjih letih, so vaje za raztegovanje odlična priložnost, da naredimo nekaj malega tudi v tej smeri. ?
Skupaj s Polono Lampe (Kinesispolona) bomo spet začutili svoje telo. V parih bomo opravili raztegovalne vaje in vaje za ravnotežje, hkrati pa nas bo ob vadbi spremljal kozarec slovenskih proizvajalcev gina. ?
?Za prijavo na dogodek je potrebno kupiti vstopnico na Štuku ter hkrati izpolniti in oddati tudi obrazec s prijavo, ki bo priložen vstopnici.
?Ker bo vadba potekala v parih je priporočljivo, da se pari prijavijo skupaj. Ena oseba lahko prijavi sebe ter še eno dodatno osebo, v koliko ima sliko osebnega dokumenta te osebe.
?Cena vstopnice je 5€ in zajema eno uro vodene vadbe ter degustacijo kozarcev gintonika.
?Vstopnice bo mogoče kupiti od srede, 23.3.2022, dalje.❗
⌚ Dogodek bo potekal v sredo, 6.4.2022 s pričetkom ob 17:00 uri in bo trajal okoli eno uro v dvorani Štuk. Zaradi omejenega prostora je število vstopnic omejeno! ❗
//////////////////////////////////////////////////////
As students, we spend a lot of time sitting in lectures, seminars or learning. ? Lack of exercise has consequences on our posture, health and physical fitness.
We wish for students to move as much as possible to keep their bodies in the best condition in the years to come, stretching exercises are a great opportunity to do something small in this direction as well. ?
Together with Polona Lampe (Kinesispolona), we will feel our body again. In pairs, we will perform stretch exercises and balance exercises. At the same time, we will be accompanied by a glass of Slovenian beverage producers.
For the introduction, we will try two gin-tonics from Slovenian producers. ?
?To register for the event, it is necessary to buy a ticket at Štuk and at the same time fill in and submit the registration form, which will be attached to the ticket.
?Since the exercise will take place in pairs, it is recommended that the pairs apply together. One person can register himself and one additional person if he/she has a picture of that person’s personal document.
?The ticket price is 5€ which includes one hour of guided exercise and a tasting of two glasses of drinks.
?Tickets will be available for purchase from Wednesday, 22.3.2022, onwards. ❗
⌚ The event will take place on Wednesday, 6.4.2022 starting at 17:00 and will last around one hour in the Štuk hall. Due to limited space, the number of tickets is limited! ❗