Organizacijske enote

Pod okrilje Študentske organizacije Univerze v Mariboru sodijo tudi organizacijske enote, ki so avtonomno organizirane dejavnosti.