Študentski zbor

Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru je najvišji organ študentov, združenih v Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru. Sestavljajo ga člani, izvoljeni na neposrednih in tajnih volitvah. Študentski zbor ŠOUM zasleduje potrebe študentk in študentov mariborske univerze in usmerja delo predsedstva ŠOUM ter opravlja druga dela in naloge, določene s Statutom ŠOUM.

Študentski zbor ŠOUM ima dvoletni mandat.

Za mesta v Študentskem zboru ŠOUM se na volitvah potegujejo kandidati 17 članic Univerze v Mariboru. V skladu s številom volilnih upravičencev sta trenutno dva mandata razpisana na Ekonomsko poslovni fakulteti in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, po en mandat pa na Pedagoški fakulteti, Filozofski fakulteti, Fakulteti za varnostne vede, Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakulteti za zdravstvene vede, Medicinski fakulteti, Fakulteti za logistiko, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za energetiko, Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Fakulteti za organizacijske vede, Pravni fakulteti in Fakulteti za turizem.

NEJA VEIT
NEJA VEITPredsednica ŠZ ŠOUM
Predsednica Študentskega zbora ŠOUM, ki v mandatu 2023-2025 šteje 19 poslancev, je NEJA VEIT.
IZTOK MAJCEN
IZTOK MAJCENPodpredsednik ŠZ ŠOUM
Funkcijo podpredsednika Študentskega zbora ŠOUM v mandatnem obdobju 2023-2025 opravlja IZTOK MAJCEN.

Študentski zbor ima svoja delovna telesa. Delovna telesa Študentskega zbora so odbori in komisije, ki jih sestavljajo člani zbora. Na seje delovnih teles se vabi člane Študentskega predsedstva in strokovne službe.

Volitve v Študentski zbor razpisuje predsednik Študentskega zbora. Volitve v Študentski zbor potekajo praviloma v mesecu oktobru leta, v katerem se volitve izvajajo.

Organizira jih Volilna komisija Študentskega zbora, ki ima predsednika in dva člana. Volilno komisijo Študentskega zbora izvoli Študentski zbor z večino vseh študentskih poslancev do konca meseca junija leta, v katerem se volitve izvajajo. Volilna komisija Študentskega zbora ima mandat dve leti. Volitve v Študentski zbor izvajajo volilni odbori posameznih volilnih enot, ki so za svoje delovanje odgovorni Volilni komisiji Študentskega zbora.