Prijavni obrazec

Prosimo vas, da v nadaljevanju označite s »X« če se strinjate oz. če podajate soglasje k navedeni obdelavi, zbiranju in uporabi osebnih podatkov ter obveščanju:
Dovoljujem, da ŠOUM moje ime in priimek ter sliko objavi na spletni strani ŠOUM in v medijih ŠOUM za potrebe izvedbe in promocije projekta Študentska delovna brigada 2024.
Dovoljujem, da me ŠOUM na moj zgoraj naveden e-mail naslov obvešča o vseh aktivnostih povezanih z izvedbo projektov Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
ŠOUM bo pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-2). Obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi posameznika v skladu s točko a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Organizator bo pridobljene podatke obdeloval do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani oz. tako dolgo, dokler ne bomo prejel zahteve posameznika za preklic soglasja. Zahtevo za izpis, prenos ali izbris vaših podatkov lahko pošljete na sedež ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor ali na e-naslov: info@soum.si. Več o varovanju osebnih podatkov in Politiki zasebnosti si lahko preberete na www.soum.si.