• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Štipendiranje //

V Republiki Sloveniji lahko dijaki in študenti vsako novo šolsko/študijsko leto kandidirajo za naslednje vrste štipendij: 

 • državne
 • kadrovske 
 • Zoisove
 • štipendije za deficitarne poklice
 • štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu
 • štipendije Ad futura

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vsako leto (predvidoma v juniju) dijake in študente preko Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, preko centrov za socialno delo in preko različnih medijev pozove k vložitvi vloge za uveljavljanje pravice do štipendije. Določen je rok do katerega je potrebno vložiti vlogo za štipendijo, v primeru zamude roka upravičenci do štipendije v tem študijskem letu niso več upravičeni!

IZJEMA: za državno štipendijo se vloga lahko vloži tudi kadarkoli med letom, štipendija pa se pridobi za obdobje od naslednjega meseca po vložitvi vloge, ne glede na to kdaj center o vlogi odloči (npr. študent ali dijak vloži vlogo za državno štipendijo januarja, do štipendije je upravičen za mesece februar-september, tudi če center za socialno delo o vlogi odloči šele marca) 

Novela Zakona o štipendiranju

Glavne spremembe ki jih novela z novim študijskim letom prinaša, je, da štipendistom ne bo treba več oddajati vlog za štipendije vsako leto. Potrebno jo bo oddati le prvič, potem pa se bo pravica podaljševala avtomatsko oziroma po uradni dolžnosti. Uvedel se bo avtomatizirani informativni izračun, ki bo podaljševal štipendijsko pravico, če bo student do nje upravičen. Novela prav tako omili nekatere določbe zakona v primeru pogojev za mirovanje in prenehanje štipendije. Doprinos vidimo tudi na področju prehajanja programov, saj štipendija ne bo več vezana le na tega, temveč na raven izobraževanja. Uredilo in omililo se je področje, ki se zadeva absolventov. Če študentje ne zaključijo ziobraževanja v času absolventa, se vrača štipendijo samo za čas absolventa.

 

Upravičenci do štipendij

Štipendijo lahko po novem Zakonu o štipendiranju pridobite upravičenci, ki ste bili pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljate pravico do štipendije, ali upravičenci, ki ste pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, in v Republiki Sloveniji ali tujini niste:

 • v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 • poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

Starostni pogoj se ne upošteva pri sofinanciranih kadrovskih štipendijah. Vlagatelji lahko pridobite pravico do štipendije pridobite tudi za izobraževanje v tujini

 

 

Pomembne povezave

Zakon o štipendiranju

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)

   

Študenti lahko pridobite več vrst štipendij hkrati
 

 • kadrovska štipendija se lahko dodeli hkrati s katerokoli štipendijo, razen hkrati s štipendijo za deficitarne poklice,
 • štipendija za deficitarne poklice se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo.
 • štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, se lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijami.

Vrste štipendij

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij vsako leto junija objavi Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendij. Objavo razpisa lahko spremljaš na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/. V razpisu je dostopna tudi Vloga za uveljavitev pravice oziroma nadaljnje prejemanja Zoisove štipendije.

Zoisovo štipendijo lahko prvič pridobite študenti, ki ustrezate splošnim pogojem in ste dosegli izjemen dosežek ter:

 • ste zlati maturant ali ste imeli v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10 – za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole n višjo raven izobraževanja ali
 • ste imeli v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali ste bili v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščeni med najboljših 5 % v svoji generaciji – velja za študenta od drugega letnika dalje.

Pri tem za izjemne dosežke štejejo:

 • najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
 • prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
 • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
 • udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,
 • nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
 • objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku,
 • umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu

Višina Zoisove štipendije

Višina Zoisove štipendije je 140 eur za študenta, ki se izobražuje v Sloveniji, in 280 eur za študenta, ki se izobražuje v tujini. Štipendistu pripadata tudi dodatka:

 • dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 80,00 eur (bodi pozoren na to, da začasno prebivališče prijaviš najkasneje do 1. oktobra – zaradi upravičenosti do dodatka);
 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50,00 eur.