• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Študentsko delo //

Marsikateri študent se v času študija odloči poprijeti tudi za takšno ali drugačno študentsko delo, da bi le to potekalo brez večjih zapletov, smo za vas pripravili nekaj osnovnih in zelo koristnih informacij v zvezi z študentskim delom.

Študentsko delo lahko opravljajo osebe:

 • s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,
 • s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
 • s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
 • dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole),
 • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta,
 • študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.

Študentsko delo lahko opravljajo posamezniki, dokler imajo status dijaka ali študenta, torej dokler ne diplomirajo ali se zaposlijo. S 1. 1. 2007 pa se je ukinila možnost opravljanja začasnih in občasnih del preko študentskega servisa za pavzerje.

Spodaj najdeš nekaj pomembnih informacij o pomembnostih pred, med in po opravljavljenem študentskem delu.

Delo preko študentske napotnice

Marsikateri študent se v času študija odloči poprijeti tudi za takšno ali drugačno študentsko delo, da bi le to potekalo brez večjih zapletov, smo za vas pripravili nekaj osnovnih in zelo koristnih informacij v zvezi z študentskim delom.

Študentsko delo lahko opravljajo osebe:

 • s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,
 • s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
 • s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
 • dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole),
 • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta,
 • študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.

Študentsko delo lahko opravljajo posamezniki, dokler imajo status dijaka ali študenta, torej dokler ne diplomirajo ali se zaposlijo. S 1. 1. 2007 pa se je ukinila možnost opravljanja začasnih in občasnih del preko študentskega servisa za pavzerje.

Včlanitev v študentski servis

Študentsko delo poteka preko napotnice, katero lahko pridobimo pri študentskem servisu potem ko smo se vanj tudi vpisali. Za vpis v študentski servis potrebujete:

 •  osebni dokument,
 • številko osebnega računa,
 • davčno številko,
 • dokazilo o statusu (potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto ali študentsko izkaznico ali indeks ali dijaško izkaznico).

Za včlanitev v študentski servis Zavod ŠOUM potrebujete

 • original potrdilo o vpisu
 • potrdilo od Zavoda za zaposlovanje, da niste iskalec zaposlitve (velja za študente izrednega podiplomskega študija)
 • fotokopijo bančne izkaznice (obe strani)
 • fotokopijo originalne davčne številke, ki ste jo pridobili na davčnem uradu (velja za tiste, ki je še niste prinesli)
 • osebni dokument (na vpogled)

Napotnica

Napotnica predstavlja napotilo na delo, je pravna podlaga za delo dijaka ali študenta v podjetju.

Pomembno si je zapomniti, da je potrebno napotnico za delo dvigniti že pred pričetkom dela in jo mora študent tudi takrat posredovati delodajalcu, saj je delo brez napotnice študentskega servisa kaznivo tako za delodajalca kot tudi za tebe. Ločimo:

 • NAVADNO NAPOTNICO ki je namenjena za obračun dijaškega oziroma študentskega dela, ki se opravlja krajši čas oziroma za enkratno izplačilo
 • STALNO NAPOTNICO, ki je namenjena za obračun dela dijakov/študentov, ki opravljajo delo v različnih časovnih obdobjih ali dalj časa v  istem podjetju. Prednost stalne napotnice je, da velja do konca statusa dijaka/študenta (lahko se izda tudi za krajše obdobje), zaslužki se izpolnijo na obračunski obrazec.

Pravice pri opravljanju študentskega dela

Ker ne gre za pogodbo o zaposlitvi po ZDR-1, imajo študenti le del pravic in obveznosti, ki sicer pripadajo delavcu. V primeru študentskega dela se uporabljajo določbe:

 • delovnem času,
 • odmorih in počitkih,
 • posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let ter
 • odškodninski odgovornosti.

Prispevki študentskega dela

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je od 1.2.2015 vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaradi česar se od te vrste dela plačujejo polni prispevki (15,5 % dijaka ali študenta in 8,85 % delodajalca), dijakom in študentom pa so priznane tudi sorazmerne pravice iz tega naslova (pokojninska doba).

Dohodnina

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Od celotnega dohodka, prejetega v preteklem koledarskem letu se odštejejo normirani stroški, ki znašajo 10 % in jih ni potrebno dodatno dokazovati. Odštejejo se prispevki za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati dijak ali študent (18. člen ZPIZ-2). Nato se odštejejo olajšave. Poleg normiranih stroškov lahko dijak ali študent uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve. Tako dobimo neto davčno osnovo, ki je osnova za dokončno obdavčitev.

Če je dohodek nižji od višine olajšav, se dohodnina ne plača. Če je osnova nižja od določenega zneska se dohodek obdavči po 16% dohodninski lestvici, sicer pa po lestvici dostopni na povezavi, kjer so zapisane tudi splošne in posebne osebne olajšave za aktualno leto najdeš tukaj.

Akontacija dohodnine

Akontacija dohodnine pomeni, da se dohodnina, ki bi se morala sicer plačati na koncu leta, plača že ob samem izplačilu zaslužka. Meja oz. znesek (npr. 400 evrov) se ne nanaša na napotnico, ampak na posamezni dohodek - nakazilo. 

Med letom plačana akontacija dohodnine se na kocu leta obračuna in če je previsoka, jo zavezanec dobi povrnjeno (pod pogoji iz Zakona o dohodnini). Velika večina (približno 96 % vseh dijakov in študentov) dobi celotno (med letom plačano akontacijo) povrnjeno.

Ob izplačilu plačila za študentsko delo se odvede akontacija dohodnine (25% oz. ob upoštevanih normiranih stroških (10%), ki se odštejejo pred izračunom akontacije):

 • 22,5 % neto za vsako nakazilo, višje od 400 evrov,
 • 22,5 % neto za vsako nakazilo, če dijak ali študent ne izpolnjuje pogojev za posebno osebno olajšavo (je starejši od 26 let),
 • 22,5 % za vsako nakazilo ne glede na višino nakazila, če je oseba nerezident.

Minimalna urna postavka

Za opravljanje študentskega dela velja zakonsko določena minimalna (bruto) urna postavka v višini 4,89 evra oziroma 4,13 evra neto.

Izračun pokojninske dobe

Osnova za izračun pokojninske dobe so plačila oz. prihodki dijakov in študentov na letni ravni (za celotno preteklo leto). Pokojninska doba je na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) vezana na povprečno mesečno plačo.

Dijakom in študentom se tako prizna po 1 mesec pokojninske dobe za doseženih 60 % povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun.

Primer izračuna najdeš na tej povezavi.

Kaj storiti v primeru neizplačila, kako se pred njim zavarovati?

Študenti naj najprej pisno zahtevajo, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni. Najbolje, da zahtevek pošljejo priporočeno ali po elektronski pošti, kar lahko uporabijo kot dokaz v morebitnem nadaljnjem postopku. Če delodajalec v roku 8 delovnih dni po vročeni pisni zahtevi ne izpolni svoje obveznosti oziroma ne odpravi kršitve lahko v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti zahtevajo sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Če delodajalec ne izpolnjuje dogovora, sklenjenega pred začetkom dela, oz. krši pravice, predlagamo da se študenti najprej obrnejo na študentski servis in pojasnijo okoliščine spora oziroma kršitve. Študentski servis opozori delodajalca na izpolnjevanje obveznosti ter deluje kot mediator v sporu.

Nekateri študentski servisi zalagajo sredstva, kar pomeni, da nakažejo denar takoj po končanem delu oz. ko prejmejo izpolnjeno napotnico s strani podjetja. V tem primeru se študenti izognejo tveganju zamud pri plačilu.

O kršitvah pravic pri opravljanju dela lahko študenti opozorijo Inšpektorat za delo RS oz. podajo prijavo kršitev na povezavi.