• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Študentski zbor //

Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru je najvišji organ študentov, združenih v Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru. Sestavljajo ga člani, izvoljeni na neposrednih in tajnih volitvah. Študentski zbor ŠOUM zasleduje potrebe študentk in študentov mariborske univerze in usmerja delo predsedstva ŠOUM ter opravlja druga dela in naloge, določene s Statutom ŠOUM. 
 
Študentski zbor ŠOUM ima dvoletni mandat.
 
Za mesta v Študentskem zboru ŠOUM se na volitvah potegujejo kandidati 17-ih članic Univerze v Mariboru. V skladu s številom volilnih upravičencev sta trenutno dva mandata razpisana na Ekonomsko poslovni fakulteti, Pedagoški fakulteti, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Filozofski fakulteti, po en mandat pa na Fakulteti za varnostne vede, Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakulteti za zdravstvene vede, Medicinski fakulteti, Fakulteti za logistiko, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za energetiko ter Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Fakulteti za organizacijske vede, Pravni fakulteti in Fakulteti za turizem.

 
Študentski zbor ima svoja delovna telesa. Delovna telesa Študentskega zbora so odbori in komisije, ki jih sestavljajo člani zbora. Na seje delovnih teles se vabijo člani Študentskega predsedstva in strokovne službe.

Razpis za imenovanje volilne komisije Študentskega zbora ŠOUM
Razpis rednih volitev poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru (2019)
Študentski odlok o volitvah v Študentski zbor ŠOUM
Volilni razglas za redne volitve poslancev Študentskega zbora ŠOUM
Sklep o imenovanju dveh članov študentske pritožbene komisije
Razglas o uradnem izidu glasovanja poslancev Študentskega zbora ŠOUM (2019-2021)

Uradne ure:
sre in čet 10.00 - 11.00
Telefon:
02 228 56 00
E-pošta:
 

 

Zapisniki sej študnetskega zbora ŠOUM v mandatu 2019 - 2021

 

Predsednica ŠZ ŠOUM

Vsebine

 • Predsednica ŠZ ŠOUM
 • Člani ŠZ ŠOUM

Predsednica ŠZ ŠOUM

Predsednica Študentskega zbora ŠOUM, ki v mandatu 2019-2021 šteje 19 poslancev, je ANJA VEIT.

Volitve v Študentski zbor razpisuje predsednik Študentskega zbora. Volitve v Študentski zbor potekajo praviloma v mesecu oktobru leta, v katerem se volitve izvajajo.

Organizira jih Volilna komisija Študentskega zbora, ki ima predsednika in dva člana. Volilno komisijo Študentskega zbora izvoli Študentski zbor z večino vseh študentskih poslancev do konca meseca junija leta, v katerem se volitve izvajajo. Volilna komisija Študentskega zbora ima mandat dve leti. Volitve v Študentski zbor izvajajo volilni odbori posameznih volilnih enot, ki so za svoje delovanje odgovorni Volilni komisiji Študentskega zbora.