• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Študentsko bivanje //

Študentje, ki ste zaradi oddaljenosti doma od kraja študija med tednom prisiljeni bivati v Mariboru (Kranju, Celju in Velenju) imate dve možnosti nastanitve. Prva je, da oddaš prošnjo za sprejem v študentski dom (velja tudi za dijaški dom), druga je najem študentske sobice ali stanovanja pri zasebnikih. Seveda, pa poleg teh naštetih možnosti obstajajo še druge, odvisne od iznajdljivosti in zmožnosti študentov. Aktualne oglase zasebnih sob oziroma stanovanj najdeš na spletnem portalu KAMRICA.

Študentje, ki prvič prosite za bivanje v študentskem domu, morate vloge za sprejem v študentski dom vložiti najkasneje do roka, ki se določi vsako leto. Ta rok je predvidoma postavljen v sredino meseca avgusta. Do subvencije bivanja so po 12. členu Pravilnika o subvencioniranju študentskega bivanja upravičeni državljani Republike Slovenije, ki  imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, niso v delovnem razmerju ali samozaposleni, njihov povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju, imajo stalno prebivališče, oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija in niso izključeni iz študentskega doma. Subvencionirano bivanje lahko koristijo tudi osebe z mednarodno zaščito.

Pravico do subvencioniranega bivanja imajo tudi študenti izrednega študija, ki niso v delovnem razmerju ali samozaposleni, če se študijski program izvaja najmanj tri dni v tednu. Subvencija se dodeljuje tudi za partnerico ali partnerja študentke ali študenta z otrokom. Partnerica ali partner študentke ali študenta morajo biti državljani Republike Slovenije, imeti status študenta in se izobraževati po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve. Subvencija se dodeljuje tudi za otroka študentke ali študenta.

Subvencija za bivanje v študentskem domu se dodeljuje za čas trajanja enega študijskega programa na prvi stopnji, drugi stopnji in enega na tretji stopnji. Če je posamezen študent vzporedno vpisan na več študijskih programov, se kot merodajen upošteva samo študijski program, na katerega je bil študent vpisan ob začetku prejemanja subvencije.

 

Izjeme

Izjemoma se izredna subvencija dodeli študentu, če ima podaljšan status študenta in predloži dokazila iz pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem in zdravstvenem položaju (brez staršev oziroma skrbnikov, najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere, nezaposleni starši oziroma skrbniki) in sicer največ za eno leto. Subvencijo se dodeli tudi študentu, ki je končal višješolski študij in ga nadaljuje po visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu v skladu z merili za prehode.

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi študentu, katerega stalno prebivališče je od  kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 kilometre ali če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.

Vlogo za sprejem v študentski dom pa lahko po preteku vložitvenega roka vložijo študenti s težjimi zdravstvenimi in socialnimi razmerami, če je do njih prišlo po vložitvenem roku. Za težje zdravstvene razmere se smatra, da je študent težek bolnik oziroma najmanj 80% invalid (dokazilo se dobi v specialističnem zdravstvenem zavodu, pri invalidski komisiji oziroma pri sektorju za socialno skrbstvo).

 

Pomembne povezave

Študentski domovi UM

Pravilnik o subvencioniranem bivanja študentov

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov za študijsko leto 2020/2021

 

   

Glede na naravo ter stopnjo bolezni ali prizadetosti imajo ti študenti tudi pravico do samostojne uporabe enoposteljne ali dvoposteljne sobe. V kolikor pa potrebujejo pomoč in nego, lahko z njimi v študentskem domu biva tudi spremljevalec.