• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Študentska prehrana //

Študentska prehrana je delno financiran obrok s strani Republike Slovenije, ki je namenjen študentom v času študija. Namen subvencionirane prehrane je vsakemu študentu, ki zaradi študijskih obveznosti biva v študijskih središčih, nuditi vsaj en topel obrok dnevno.

 


Javni razpis  za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022

Povezava do javne objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Vse pomembne informacije o študentski prehrani

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Vrednost obroka

Vsak obrok oz. njegova vrednost je sestavljena s subvencioniranega dela in doplačila, ki ga je dolžan poravnati študent sam. Subvencija s strani države trenutno znaša 2,69 eur in se usklajuje način ter v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Torej prihaja do spremembe višine subvencije in posledično do spremembe višine doplačila v januarju in juliju vsako leto.

Kdo lahko koristi študentsko subvencionirano prehrano?

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Koliko subvencij mesečno mi pripada?

Število subvencij, do katerih ima študent v posameznem mesecu pravico, je odvisno od števila delovnih dni v posameznem mesecu. Dodatne subvencije lahko koristijo študentje starši, ki starševstvo dokažejo z ustreznimi dokazili. 

Število subvencij na mesec v študijskem letu 2019/2020 (okt - sep): 22, 20, 20, 21, 20, 22, 20, 20, 21, 23, 11, 22.

*v mesecu julij 2020 je zaradi posledic epidemije COVID-19 podaljšana možnost koriščenja subvencionirane študentske programe do konca meseca

Na dan lahko študent koristi 2 subvenciji, vmes morajo miniti 4 ure. 

Način koriščenja subvencij

Študentje svoje subvencije preko vmesnika, ki ga ima vsak ponudnik subvencionirane prehrane, enostavno unovčujejo s pomočjo svojega mobilnega telefona oz. brezkontaktne čip kartice.

Način vpisa v sistem študentske prehrane

Študent ob prvem vpisu v sistem najprej preko spletnega portala www.studentska-prehrana.si opravi prijavo. Na podlagi številke te prijavnice se na Info točkah vpiše v sistem.

Za podaljševanje statusa v sistemu prehrane študent enkrat letno v pogled prinese svoje potrdilo o šolanju. Takoj po vpisu v sistem subvencionirane prehrane lahko študent začne koristiti svoje subvencije.

Omejitve subvencionirane študentske prehrane

S sprejetjem Zakona za uravnoteženje javnih financ upravičenci nimajo pravice do subvencionirane prehrane v obdobju od 15. julija in 15. avgusta, preostali del leta pa lahko študentje subvencije koristijo med 8. uro zjutraj in 21. uro zvečer.

Do tega ukrepa je nekako pripeljalo dejstvo, da je bil velik delež subvencij koriščen ponoči, ko večina restavracij ne obratuje. Kar pomeni, da so se študentje posluževali predvsem hitre hrane, ki pa ni bila namen subvencioniranja. Res je, da je ta vrsta hrane cenovno dostopnejša za študente in tudi časovno bolj ugodna za natrpane urnike po bolonjsko prenovljenih študijskih smeri, vendar pa se je treba zavedati, da je država s subvencioniranjem obrokov začela z namenom, da bi študentom zagotovila zdrav, topel obrok in s tem preprečila razne bolezni, ki so posledica nepravilnega prehranjevanja mladih.

Aplikacija študentska prehrana

V letu 2018 se je pod okriljem Študentske organizacije Slovenije – ŠOS razvila tudi uradna aplikacija za Android in iOS, ki ponuja vse kar morate vedeti o študentski prehrani: seznam vseh restavracij in njihovih odpiralnih časov, seznam menijev, vrednost obrokov in doplačil, vpogled v osebni profil,… Ena izmed poglavitejših funkcij aplikacije je seveda samo koriščenje subvencije.

Povezava do iOS aplikacije
Povezva do Google Play aplikacije