• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Študentski predstavniki enotno zavrnili izhodišča ZViS //

Študentski predstavniki enotno zavrnili izhodišča ZViS

Potrebujemo nov visokošolski zakon, a predlagana izhodišča ne gredo v pravo smer

4.3.2015 9:13:40 AM
Včerja (3.3.2015) je potekal prvi sestanek visokošolskih deležnikov na temo izhodišč novega Zakona o visokem šolstvu (ZViS). Kljub temu, da smo se vsi deležniki strinjali, da potrebujemo nov ZViS, smo bili večinoma mnenja, da predstavljena izhodišča niso pot do zakona, ki bi si ga želeli in predvsem zakona, ki bi omogočal stabilno okolje za delovanje visokošolskih institucij in študij študentov.

 

Predlagamo torej, da se pripravljena izhodišča umaknejo. Na podlagi izraženih stališč deležnikov, analiz visokošolskega prostora in položaja študentov, sprejete Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 ter ob upoštevanju aktualnih razmer naj se pripravijo nova izhodišča zakona. Ta naj oblikuje strokovna skupina, ki pa jo imajo možnost predlagati deležniki.
 
Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) kot tudi študentskih svetih treh javnih univerz (ŠS UL, ŠS UM in ŠS UP) predlogu izhodišč nasprotujemo iz več razlogov – tako zaradi samega načina priprave, kot tudi same vsebine izhodišč. Za študente je sporno predvsem uvajanje vavčerskega sistema študija: skozi uvedbo mehanizma vračanja šolnin in obravnavanja ECTS točk kot »obračunske enote«, ne pa enote, ki meri dejansko delovno obremenitev študentov. Na drugem mestu izpostavljamo nedopusten poseg v avtonomijo visokošolskih institucij in študentsko organiziranje na univerzah ter neposredno podrejanje unvierz oblasti in trgu. Izhodišča tudi ne nakazujejo na ustrezno reševanje problematike financiranja visokega šolstva – niti sistemske ureditve niti zadostnega dviga sredstev. Kljub pomanjkanju sredstev pa je predvideno ustanavljanje novih institucij – politehnik, ki bi pomenile podvojeno izvajanje programov. Izhodišča prav tako predlagajo preoblikovanje sistema zagotavljanja kakovosti, in sicer na način, da posegajo v neodvisnost nacionalne agencije. Prav tako pa bi presek vseh izhodišč ob udejanjanju pomenil nedopustno preoblikovanje visokošolskega prostora, končno na škodo kakovosti in primerljivosti v širšem okolju.
 
Na ŠOS smo pripravili obširen komentar k skoraj vsem predlaganim ukrepom, kjer pojasnjujemo svoje nestrinjanje z izhodišči oz. predlagamo alternativne rešitve. Dokument najdete tukaj.

Žiga Schmidt, predsednik ŠOS: »Ta izhodišča niso primerna za nadaljnjo obravnavo, morda bi ob diskusiji o njih deležniki bolje spoznali stališča drug drugega, vsekakor pa ob njih ne moremo oblikovati dobrega prenovljenega krovnega visokošolskega zakona. Obstaja širši konsenz glede nujne ureditve financiranja visokega šolstva, zato predlagamo, da se to uredi po hitrem postopku, celoten zakon pa se mora oblikovati po drugačni poti, kot pa si jo je zastavilo ministrstvo – ob upoštevanju stališč deležnikov, ki pa smo glede določenih rešitev tudi precej enotni.«

Študentski predstavniki enotno zavračajo predlog koncepta ZviS
Študentski predstavniki enotno zavračajo predlog koncepta ZviS
Prenesi v: