• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Razpis za nove sodelavce ŠOUM //

Razpis za nove sodelavce ŠOUM

Rok za prijavo je 13. november

2.11.2015 8:53:50 AM
Oddelki ŠOUM iščejo študente, ki želijo svoje znanje aktivno izkoristiti na različnih področjih in hkrati pridobiti dodatne izkušnje.


01. Izdajatelj razpisa:
Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, SI-2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: ŠOUM)


02. Predmet razpisa:
Razpis za novega sodelavca na Oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje, Oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja in Oddelku za mednarodno sodelovanje za mandatno dobo enega (1) leta, s poskusno dobo treh (3) mesecev, od tega prvi mesec volontersko.


03. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
Kandidat mora imeti status študenta na Univerzi v Mariboru (potrdilo o vpisu), poznati mora dejavnosti in delovanje ŠOUM ter področje študentske problematike.


Za sodelavca na Oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje:                                     Kandidatura naj vsebuje:
- kandidatov pogled na terciarno izobraževanje oz. visoko šolstvo v RS;
- 3 predloge za nove projekte, ki bi jih oddelek lahko v prihodnje izvajal.
 Skupaj v obsegu minimalno 300 besed.                  


Za sodelavca na Oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja:
Kandidatura naj vsebuje:
- kratek opis zakaj si kandidat želi delati na oddelku;
- 3 predloge za nove projekte, ki bi jih oddelek lahko v prihodnje izvajal.
Skupaj v obsegu minimalno 300 besed.


Za sodelavca na Oddelku za mednarodno sodelovanje:
Kandidatura naj vsebuje:
- kratek opis zakaj kandidat želi delati na oddelku in poznavanje jezikov
- 3 predloge za nove projekte, ki bi jih oddelek lahko v prihodnje izvajal.                                                       Skupaj v obsegu minimalno 300 besed.    
                                                


04. Objava razpisa:
Razpis se objavi na spletnih straneh www.soum.si in www.dostop.si, na Facebook profilih ŠOUM in Dostop.si.


05. Vsebina pisne kandidature:
Pisna kandidatura obsega:
- Osebne podatke kandidata (ime, priimek, matična številka, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, elektronski naslov in telefonsko številko);
- Življenjepis;
- Dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa (potrdilo o vpisu);
- Druge zahtevane priloge v skladu z razpisom (besedilo v obsegu minimalno 300 besed, za posamezni oddelek, na katerega se kandidat prijavlja).


06. Rok za prijavo:
Kandidati se lahko prijavijo na razpis do vključno 13. novembra 2015.


07. Naslov za pošiljanje kandidatur:  
Kandidati naj pošljejo prijavo za novega sodelavca s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, SI-2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – RAZPIS ZA NOVEGA SODELAVCA ŠOUM« ali na soum[@]soum.si.


08. Obvestilo o izidu razpisa:
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po zaključku razpisa.


09. Dodatne informacije: simona.lecnik[@]soum.si

Kandidati se lahko prijavijo na razpis do vključno 13. novembra 2015.
Kandidati se lahko prijavijo na razpis do vključno 13. novembra 2015.
Prenesi v: