• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Boljši časi za študente športnike? //

Boljši časi za študente športnike?

ŠOS in SUSA združeno pristopila k urejanju položaja študentov športnikov

28.3.2017 1:44:44 PM
Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA) skupaj prepoznavajo problematiko neurejenega položaja študentskega športa kot tudi statusa študentov športnikov v Sloveniji.

 

Opredelili so se do potrebnih dopolnitev predlaganega Zakona o športu, ki bo omogočil delovanje SUSE kot nosilke univerzitetnega športa ter financiranje udeležbe študentov na športnih tekmovanjih. V naslednjem koraku pa želijo v Zakonu o visokem šolstvu jasno definirati status študentov športnikov ter njihove pravice. Poleg tega sta ŠOS in SUSA na srečanju opredelila tudi druge skupne aktivnosti, namenjene spodbujanju športnega udejstvovanja – na tekmovalni kot tudi rekreativni ravni – med študenti.
 
ŠOS na več ravneh podpira študentski šport. S stalnim zagotavljanjem finančnih sredstev za delovanje SUSE omogočajo udeležbo študentov športnikov na mednarodnih tekmovanjih in univerzijadah. Poleg tega pa so pomembne tudi športne dejavnosti, ki jih v okviru zagotavljanja obštudijskih dejavnosti izvajajo njene organizacijske oblike – bodisi v obliki brezplačnih dejavnosti bodisi v obliki subvencioniranja različnih vadb, smučarskih kart ipd. Poleg prehrane je tudi gibanje eden od ključnih dejavnikov zdravstvene preventive, o kateri bodo v prihodnjih mesecih še aktivneje ozaveščali študente – v razširjeni akciji »Živim zdravo, študiram s polno paro!«.
 
Kot posebno skupino študentov, ki jim želijo nuditi vso podporo, prepoznavajo študente športnike. Tukaj bodo s poglobljenim sodelovanjem s SUSO omogočali udeležbo športnikov na državnih in meddržavnih univerzitetnih tekmovanj, v želji, da bi povečali število slovenskih študentov na tovrstnih prvenstvih. Organizaciji bosta sodelovali tudi pri oblikovanju ustreznih zakonskih podlag za izboljšanje statusa študentov športnikov v Sloveniji; na ŠOS pričakujejo, da se bo poseben status študentov športnikov urejal v novem Zakonu o visokem šolstvu.
 
Trenutno je v obravnavi predlog sprememb Zakona o športu. Znotraj tega si SUSA prizadeva za jasno in nedvoumno opredelitev SUSE kot nosilke univerzitetnega športnega gibanja v Sloveniji in dela mednarodnega univerzitetnega gibanja. Pri tem SUSO podpirajo vse slovenske univerze (Rektorska konferenca RS) in krovna študentska organizacija – ŠOS. Takšna opredelitev univerzitetnega športa in SUSE je bila že podana v zadnji javnosti znani različici Zakona o športu (junij 2016), ki jo je podprla skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) in ne nazadnje tudi predlagatelj – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Zadnji predlog, ki je tudi v obravnavi, pa je SUSO izpustil.
 
SUSA pa si prizadeva za dopolnitev zakona tudi v delu, ki se nanaša na financiranje dejavnosti, in sicer tako, da bo omogočeno tudi sofinanciranje »udeležbe na univerzijadi oziroma evropskih univerzitetnih igrah ter svetovnih in evropskih univerzitetnih prvenstvih, katerih nosilec je Slovenska univerzitetna športna zveza.« Letni program športa že zdaj pokriva to tematiko in vključuje del o financiranju udeležbe slovenskih študentov na mednarodnih tekmovanjih. Če Državni zbor ne bo upošteval predlaganih sprememb, bo to pomenilo konec financiranja, posledično pa bo na mednarodnih tekmovanjih lahko nastopilo manjše število slovenskih študentov, ki bi zastopali Slovenijo.

 

Prenesi v: