• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
V Mariboru stanovanja za mlade in mlade družine //

V Mariboru stanovanja za mlade in mlade družine

Razpis za oddajo stanovanj v najem za mlade in mlade družine

15.2.2018 10:41:12 AM
JMSS Maribor razpisuje oddajo štirih stanovanj v najem, ki so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve ter bodo v najemu s strani JMSS Maribor s pravico do nadaljnje oddaje le-teh v najem.

 

Stanovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (JMSS Maribor) se oddajo v najem mladim in mladim družinam, in sicer za določen čas do 31. 12. 2020, z možnostjo podaljšanja.

Skladno z veljavnim Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj v neprofitno najemnino niso vključeni obratovalni stroški (energija, voda, telefon, skupni obratovalni in ostali redni obratovalni stroški). So pa v neprofitno najemnino vključeni stroški upravljanja, rezervnega sklada, zavarovanja, investicijskega vzdrževanja stanovanja in skupnih delov večstanovanjske stavbe.

Stanovanja bodo upravičencem dodeljena po prednostnih listah, ki bodo izdelane na podlagi razpisa. Stanovanji, namenjeni mladim, se nahajata na Koroški cesti 52 in Regentovi ulici 20, stanovanji za mlade družine pa na Koroški cesti 52 in Lackovi cesti 43. Vsa štiri omenjena stanovanja so v Mariboru.

 

Razpisni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo polnoletni državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram ali Občine Starše, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so mladi – mladi posameznik ali mlada partnerja, pri čemer nobeden od partnerjev v letu 2018 ne dopolni 30 let ali
 • so mlada družina – življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki, posvojenci ali pastorki (šteje tudi potrjena nosečnost), pri čemer nobeden od partnerjev ali staršev v letu 2018 ne dopolni 35 let;
 • da je prosilec oziroma njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner poravnal vse obveznosti (najemnina, obratovalni stroški in stroški sodnega postopka) iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja ali uporabe stanovanja v lasti ali upravljanju JMSS Maribor.

Vlogo na razpis odda le eden od staršev oziroma partnerjev. Oseba, ki je navedena v podani vlogi (tudi kot družinski član), ne more podati na isti razpis samostojne vloge ali sodelovati v vlogi druge osebe. V kolikor bo ugotovljena kršitev določil tega odstavka, bodo vse na zgoraj naveden način podane vloge takoj izločene.

 

Razpisni postopek

Razpis je odprt od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018. Prosilci se prijavijo na razpis s predpisanim obrazcem vloge, ki ga pridobijo in oddajo v vložišču JMSS  Maribor. Obrazec vloge si lahko prosilci natisnejo tudi s spletne strani JMSS Maribor. Prijave, ki ne bodo oddane na navedenem obrazcu, ne bodo upoštevane. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje prijave, medtem ko se pri oddaji prijave z navadno pošto, kot datum oddaje upošteva datum, ko JMSS Maribor prejeme pošiljko.

 

Dodatne informacije

Celotno besedilo razpisa in vloga sta objavljeni na spletni strani JMSS Maribor.

 

Vsa stanovanja se oddajajo neopremljena in za neprofitno najemnino. (slika je simbolična)
Vsa stanovanja se oddajajo neopremljena in za neprofitno najemnino. (slika je simbolična)
Prenesi v: