• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
ŠOS izvolil novo vodstvo in nadgradil transparentnost //

ŠOS izvolil novo vodstvo in nadgradil transparentnost

Predsednik ŠOS je Jaka Trilar. Novi Generalni sekretar ŠOS bo za obdobje dveh let Aleksandar Spremo.

23.2.2018 10:26:57 AM
Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je danes, 22. februar, potekala 31. Skupščina Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Študentski predstavniki so izvolili Jako Trilarja za novega predsednika ŠOS.

 

Študentski predstavniki študentskih zborov Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Študentske organizacije Univerze v Mariboru, Študentske organizacije Univerze na Primorskem in predstavniki sveta Študentskih organizacij lokalnih skupnosti so izvolili novega predsednika ŠOS za mandatno dobo enega leta.

Predsednik ŠOS je tako postal Jaka Trilar, študent Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki sicer prihaja iz Grosupljega. Do sedaj je aktivno deloval kot vodja Dijaške organizacije Slovenije, v Študentskem svetu FF UM, v Študentskem klubu GROŠ in Zvezi ŠKIS.

Jaka Trilar, novi predsednik ŠOS: »Kot predsednik se bom zavzemal za ohranitev avtonomije in še večjo transparentnost delovanja ŠOS, ki mora biti vključen v vse nivoje in procese, ki urejajo študentsko problematiko. Preko teh bo ŠOS še naprej stremel k izboljšanju študijskih razmer, brezplačnemu in vsem enako dostopnemu študiju ter boljšemu socialnemu položaju študentk in študentov. Na ravni študija pa si bom prizadeval predvsem za izboljšanje kakovosti študijskih programov ter primerno financiranje visokega šolstva

Predstavniki študentov so na seji sprejeli tudi novelo Študentske ustave (ŠU-3A), ki je najvišji pravni akt samoupravne skupnosti študentov. Kljub že zavezujoči zakonodaji so v ustavo še izrecno zapisali, da so ŠOS, njene organizacijske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom podvržene pristojnosti računskega sodišča. Prav tako so v izogib nejasnostim dodali, da so zavezane tudi zakonodaji na področju dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja. Na novo so določili, da člani vodstvenih in nadzornih organov ŠOS in njenih organizacijskih oblik ne smejo biti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za uradno pregonljivo naklepno kaznivo dejanje. S tem so študenti nedvoumno zapisali določila, ki še povečujejo transparentnost ŠOS in njenih organizacijskih oblik.

Študentski predstavniki so se seznanili tudi s poročilom vršilca dolžnosti Generalnega sekretarja ŠOS, poročilom predsednika Nadzorne komisije ŠOS ter sprejeli Finančni načrt ŠOS za leto 2018.

Skupščina ŠOS je izvolila tudi novega Generalnega sekretarja ŠOS za mandatno obdobje dveh let. To je postal dosedanji predsednik ŠOS Aleksandar Spremo, sicer diplomirani pravnik (UN).

Aleksandar Spremo, dosedanji predsednik ŠOS: »Prepričan sem, da sem imel uspešen mandat. Na pobudo ŠOS je bil sprejet Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), dobili smo javno pooblastilo za vodenje sistema beleženja študentskega dela, dobili smo člana v Svetu ZPIZ, pripravili smo vse potrebno za organizacijo Generalne skupščine Evropske študentske organizacije, ki bo prvič potekala v Sloveniji. Sprejeli smo novi Študentski memorandum in z namenom še večje transparentnosti delovanja dopolnili akte ŠOS.«

 

31. Skupščina ŠOS je potekala v Ljubljani, na Ekonomski fakulteti.
31. Skupščina ŠOS je potekala v Ljubljani, na Ekonomski fakulteti.
Prenesi v: