• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Skupščina ŠOS izvolila predsednika in novega GS //

Skupščina ŠOS izvolila predsednika in novega GS

V četrtek, 20. februarja 2020, je na FDV Univerze v Ljubljani potekala 36. seja Skupščine ŠOS.

21.2.2020 7:51:51 AM
Na dnevnem redu skupščine je bilo med drugim tudi imenovanje predsednika ŠOS za mandatno dobo enega leta in imenovanje generalnega sekretarja ŠOS za mandatno obdobje dveh let. Predsednik ŠOS je ponovno postal Klemen Peran, študent magistrskega študijskega programa Obramboslovje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Nov generalni sekretar pa je postal Alen Brkić, ki je na tem mestu nasledil Aleksandra Sprema.

 

Skupščina ŠOS je po Zakonu o skupnosti študentov in Študentski ustavi najvišje predstavniško telo študentov v Sloveniji. Sestavljajo jo člani skupščine, ki so neposredno izvoljeni predstavniki vseh študentov.

Skupščina sprejema Študentsko ustavo ter druge splošne akte, s katerimi npr. ureja vprašanja izvajanja volitev in finančno poslovanje ŠOS ter njenih organizacijskih oblik; imenuje in razrešuje člane organov ŠOS, sprejema letni finančni načrt in letno finančno poročilo itd.

Trenutno skupščino sestavlja 127 članov – predstavnikov študentov. V skupščini ŠOS se ti predstavniki združujejo v t. i. sestavne dele skupščine. To so zbori javnih univerz (trenutno zbor ŠOU v Ljubljani –  43 članov, zbor ŠOUM – 21 članov in zbor ŠOUP – 12 članov), Zbor samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz (ki še ni konstituiran) in Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti (t. i. študentskih klubov – 51 članov). Odločitev skupščine (v primeru imenovanja predsednika in generalnega sekretarja) je sprejeta, če za njo glasuje večina predstavnikov vsaj treh njenih od štirih sestavnih delov.

Mandat predsednika je podaljšal Klemen Peran

Klemen Peran je star 25 let, rojen v Mariboru. Že od rane mladosti ga zanima zastopanje sovrstnikov  in varovanje njihovih pravic. S tem namenov se že vrsto let vključuje v mladinske organizacije. V osnovni šoli je vodil nacionalni otroški parlament. V srednji šoli pa je deloval v dijaški skupnosti Prve gimnazije Maribor. Kasneje je deloval v Dijaški organizaciji Slovenije, katero je tudi vodil. V študentskih letih je aktivno deloval na društveni ravni, na fakulteti pa kot član študentskega sveta FDV in v senatu fakultete. Leta 2016 so ga poslanke in poslanci študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Ljubljani prvič izvolili za predsednika. Delo pa je opravljal vse do imenovanja za predsednika ŠOS februarja lani. Kot predstavnik ljubljanske študentske organizacije je bil v tem času tudi član predsedstva ŠOS, član Sveta Vlade RS za mladino, član Sveta Vlade RS za študentska vprašanja itd.

Peran si želi v prihodnjem letu nadaljevati uspešno vodenje organizacije in slediti dobro zastavljenim ciljem iz preteklega leta: enotnost ŠOS, redno odzivanje na študentske problematike, povečanje dostopnosti izobraževanja, reformiranje visokošolske zakonodaje, dvig državnih štipendij in prenova Zoisovega štipendiranja. Na ŠOS so v mesecu decembru 2019 in januarju 2020 pripravili tudi Zakon za urejanje položaja študentov, vsebine katerega bodo ob nastopu nove vlade poskušali tudi implementirati. V kolikor s strani vlade ne bo posluha, napoveduje, da bodo zakon vložili sami preko državljanske pobude.

Novi generalni sekretar (GS) je postal Alen Brkić

Alen Brkić, novi generalni sekretar ŠOS: »Vsem članom skupščine ŠOS se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Prepričan sem, da bomo v prihodnosti, kljub vsem sistemskim spremembam delovanja ŠOS in OO ŠOS, uspešno nadaljevali z razvojem študentskega organiziranja v Sloveniji.«

Klemen Peran, predsednik ŠOS: »Leto 2020 mora biti leto krepitve študentskih pravic na socialnih, izobraževalnih in drugih področjih. V kolikor nam zakonodajalci ne bodo prisluhnili bomo rešitve za študentske problematike iskali sami preko državljanske pobude. Članom in članicam skupščine se zahvaljujem za ponovno izkazano zaupanje in obenem obljubljam, da se bom tudi v prihodnje trudil odgovorno voditi našo organizacijo.«

 

"Leto 2020 mora biti leto krepitve študentskih pravic na socialnih, izobraževalnih in drugih področjih."
"Leto 2020 mora biti leto krepitve študentskih pravic na socialnih, izobraževalnih in drugih področjih."
"V prihodnosti, bomo kljub vsem sistemskim spremembam delovanja ŠOS in OO ŠOS, uspešno nadaljevali z razvojem študentskega organiziranja v Sloveniji."
"V prihodnosti, bomo kljub vsem sistemskim spremembam delovanja ŠOS in OO ŠOS, uspešno nadaljevali z razvojem študentskega organiziranja v Sloveniji."
Prenesi v: