• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Spremembe na področju štipendiranja //

Spremembe na področju štipendiranja

Spremembe na področju štipendiranja zaradi epidemije COVID-19

9.6.2020 7:59:23 AM
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) je tudi na področju štipendiranja prinesel nekaj ukrepov, ki odstopajo od sicer veljavnih določb Zakona o štipendiranju.

 

Ukrepi se uporabljajo od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020, razen ukrepi glede uveljavljanja izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije, ter glede kadrovskih štipendij, ki se uporabljajo najpozneje do zaključka šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021.

Državne štipendije

Na področju državnih štipendij sta v veljavi dva ukrepa, povezana z mirovanjem in vračilom prejete štipendije.

 • Štipendistom, ki v šolskem ali študijskem letu 2019/2020 ne napredujejo v višji letnik ali ne zaključijo izobraževalnega programa, za katerega prejemajo štipendijo, štipendija v šolskem oz. študijskem letu 2020/2021 miruje.
 • Štipendistom, ki zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z epidemijo COVID-19, kljub sklenjenemu dogovoru o odlogu vračila ali obročnem vračanju štipendije, se lahko dogovor podaljša za eno leto. Štipendist mora pri štipenditorju za podaljšanje roka z ustreznimi dokazili zaprositi pred iztekom roka za plačilo. Štipenditorja sta Center za socialno delo za državne štipendije ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad za ostale štipendije.

Zoisove štipendije

Na področju Zoisovega štipendiranja so veljavni tudi ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za državne štipendije. Dodatno je spremenjen način uveljavljanja izjemnih dosežkov za šolski oz. študijski leti 2020/2021 in 2021/2022.

V šolskem oz. študijskem letu 2020/2021:

 • se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v študijskih letih 2017/2018 in 2018/2019,
 • se uveljavlja znanstvenoraziskovalna naloga ali znanstveni prispevek, objavljen v šolskih oz. študijskih letih 2018/2019 in 2019/2020,
 • se lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je ali bi ga lahko štipendist uveljavljal v letu 2019/2020, če je dosežen na isti ravni izobraževanja.

V šolskem oz. študijskem letu 2021/2022:

 • se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v šolskih oz. študijskih letih 2018/2019 in 2020/2021.

Kadrovske štipendije

Tudi na področju kadrovskega štipendiranja so veljavni tudi ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za državne štipendije. Poleg tega se uveljavljajo naslednje spremembe, ki veljajo do zaključka šolskega oz. študijskega leta 2020/2021:

 • delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno s štipendistom, brez dolžnosti vračila štipendije, če gre za odpoved iz razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19. V roku enega leta mora delodajalec štipendistu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi tako, da je skupno trajanje pogodb najmanj eno leto;
 • delodajalec lahko zaposli štipendista pred zaključkom izobraževanja. Vendar mora ta izobraževanje zaključiti v največ 18 mesecih od zaposlitve (spremenjeno s 6 mesecev);
 • delodajalec je prost obveznosti zaposlitve štipendista, če preneha zaradi posledic epidemije COVID-19;
 • v primeru, da enomesečna praksa štipendista pri delodajalcu s strani katerih koli strank ni mogoča zaradi posledic epidemije COVID-19, prejetih sredstev ni potrebno vračati;
 • delodajalec in štipendist se lahko dogovorita o zamiku izplačil štipendije zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Preveri, kaj se je spremenilo pri štipendiranju zaradi pandamije COVID-19.
Preveri, kaj se je spremenilo pri štipendiranju zaradi pandamije COVID-19.
Prenesi v: