• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
ŠOS podpira predlagane spremembe Stanovanjskega zakona //

ŠOS podpira predlagane spremembe Stanovanjskega zakona

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona v javni obravnavi (SZ-1E) podala svoje komentarje in dopolnitve.

20.8.2020 9:52:22 AM
S komentarji in dopolnitvami sporoča, da bo treba za zagotovitev ustreznega reševanja stanovanjske problematike mladih storiti še precej.

 

Ministrstvo za okolje in prostor je 21. julija 2020 v javno obravnavo podalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E, v nadaljevanju: predlog zakona). Ta skuša naslavljati dolgo zanemarjeno in urejanja potrebno področje stanovanjske politike. Z vidika študentov je ključna težava pomanjkanje stanovanj na trgu. Študentski domovi v študijskih središčih v Ljubljani in na Obali so (pre)polni. Tržni najem je zaradi prevelikega povpraševanja izjemno drag, subvencij za bivanje pri zasebnikih pa je premalo. Prav tako pa za te ni zanimanja pri zasebnikih, saj ti stanovanja raje oddajajo drugim skupinam prebivalstva (mladim družinam, turistom,…). Nekateri študenti so tako celo prisiljeni bivati v hostlih, ki so neredko edini s prostimi posteljnimi kapacitetami.

Kljub temu, da predlog zakona neposredno ne naslavlja študentov, je za ŠOS povečanje razpoložljivih bivanjskih kapacitet na trgu izjemnega pomena. Zato se strinja, da je reševanje stanovanjske problematike potrebno naslavljati sistemsko in celovito. V kolikor je na trgu na voljo dovolj stanovanjskih kapacitet, se sprostijo cene za najem na trgu tudi za študente. Posledično se zmanjša pritisk za bivanje v študentskih domovih.

Predlog zakona na to problematiko le delno odgovori preko vpeljave javne najemniške službe, povišanja deleža zadolževanja posameznih stanovanjskih skladov in vpeljavo stroškovne najemnine. Vseeno pa na ŠOS pogrešajo dodatne ukrepe. Na primer zagotovitev dodatnih sredstev za gradnjo novih bivanjskih kapacitet in omejevanje oddajanja nepremičnin v kratkotrajni najem v turistične namene. Poleg tega tudi sprostitev praznih stanovanj preko npr. obdavčenja praznih nepremičnin ter okrepitev dostopnosti z jamstveno shemo za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja.

Glede dopolnitev predloga zakona pa na ŠOS predlagajo spremembe, ki bi dostop do najemniških stanovanj omogočile tudi študentom. Na primer umik pogoja stalnega prebivališča na območju delovanja stanovanjskega sklada, določitev minimalnega obdobja oddajanja nepremičnin v trajanju največ enega leta ter omogočanje sklepanja individualnih najemniških pogodb s stanovalci.

Odziv predsednika ŠOS

Klemen Peran, predsednik ŠOS: "Kljub temu, da je posredni učinek predvidenih ukrepov tudi povečanje dostopnosti do bivanjskih kapacitet za študente, na ŠOS stojimo za stališčem, da je najustreznejše bivanje študentov zagotovljeno v javnih študentskih domovih. Ti s svojo neprofitno naravo zagotavljajo več kot konkurenčno bivanje, obenem pa zagotavljajo študijsko izkušnjo, ki je bivanje na trgu ne more, kot je možnost bivanja z vrstniki s podobnimi interesi in pričakovanji ter izmenjava in prepletanje znanj med študenti različnih strok in znanosti. Ne glede na navedene dopolnitve predloga zakona zato pričakujemo, da država pristopi k izgradnji javnih študentskih domov v Ljubljani in na Obali, s čimer bi sprostila najemniški trg za ostale skupine prebivalstva, še posebej mlade, ki so že zaposleni in se osamosvajajo."

 

Prenesi v: