• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Objava za medije //

20. Študentska delovna brigada v Črni na Koroškem

19.7.2018 10:17:43 AM

Okoli 40 študentov bo s svojim prostovoljnim delom pomagalo pri različnih delih v širši okolici občine.

 

(Maribor, 19. julij 2018) – Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM), med 20. in 29. julijem 2018, organizira tradicionalno Študentsko delovno brigado. Ta bo tokrat potekala na Koroškem in sicer v občini Črna na Koroškem. Študentje bodo tamkajšnjim krajanom pomagali pri odstranjevanju objektov stare čistilne naprave, obnovi številnih mostov, košnji zaraščenih travnikov, urejanju turističnih pešpoti, obnovi objektov in pri domačih vsakdanjih opravilih občanov. Letošnja brigada, ki se jo bo udeležilo okoli 40 študentov prostovoljcev, se bo izvedla že dvajseto leto zapored. Častni pokrovitelj dogodka je predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor, ki je tudi letos napovedal svoj obisk in pomoč študentom pri samem delu.

 

O občini Črna na Koroškem:

Namen Študentske delovne brigade je pomoč območjem, ki so jih prizadele naravne katastrofe ter pomoč regijam, ki so demografsko ogrožena. Med njimi je tudi Koroška. Občina Črna na Koroškem je ena izmed posebnih občin v Sloveniji. Njena posebnost se kaže predvsem v njeni reliefni razgibanosti, zgodovini rudarstva in s tem težkega preživljanja ljudi, njihovi trmi in vztrajnosti, izjemnega svetovnega športnega ugleda ter v dobri prepoznavnosti nekaterih odmevnih prireditev. Kot marsikje, prihaja tudi v tej občini do naslednjih problemov: staranje in zmanjševanje števila prebivalcev, manjše število rojstev, propadanje stavbnega fonda, neizkoriščene turistične kapacitete, propadanje gospodarske in socialne infrastrukture … Število prebivalcev se v občini postopno, a vztrajno zmanjšuje. To kaže število rojstev in smrti, posledično temu je upadanje števila otrok v šoli. Kazalci pa še nekaj let ne kažejo premika navzgor. Vse manj je tudi ljudi v naseljih in zaselkih. Tudi selitveni prirast je bil v celotnem obdobju od leta 2012-2015 negativen, kar pomeni, da se je več ljudi odselilo, kot priselilo v občino.  Struktura izobrazbe v Občini Črna na Koroškem po izobraženosti prebivalstva malce zaostaja pod slovenskim povprečjem. Če gostoto prebivalstva primerjamo s celotno regijo, opazimo, da gre za slabše poseljeno občino.

 

Delovišča:

 • Študentje bodo aktivni na petih različnih deloviščih. Nekaj najbolj izpostavljenih nalog:
 • Čistilna naprava v Črni – čiščenje ter priprava terena za postavitev nove čistilne naprave; košnja travnika ter urejanje okolice; podiranje zastarelih objektov.
 • Športno igrišče – košnja in urejanje okolice; odstranitev zaščitnih mrež, barvanje nosilnih drogov, barvanje nadstreška.
 • Trim steza in Zelena pot v Črni – zamenjava dotrajanega podesta v brunarici; ureditev pešpoti; odstranjevanje podrtih dreves; zamenjava dotrajane telovadne naprave.
 • Žerjav – prenova mostov in brežine potoka, čiščenje ter odpravljanje posledic vetroloma.

 

Hkrati bodo študenti prostovoljci pri domačih opravilih priskočili na pomoč socialno ogroženim in šibkejšim posameznikom ter družinam v občini. Lotili se bodo tudi obnove številnih mostov, košenj ter urejanja poti.

 

»Tradicija projekta ter podatek, da že dvajseto leto zapored več kot 40 študentov del poletja nameni prostovoljstvu in solidarnosti do soljudi, veseli tako nas, kot vse generacije v Sloveniji. Mladi dokazujemo, da želimo širiti kulturo humanitarnosti in verjamemo, da bomo s svojimi dejanji pripomogli k lažjemu in boljšemu življenju občanov. Kljub temu pa bi si želeli, da bi tovrstna dejanja začutilo še več ljudi, saj zadnja leta opažamo, da mladi poletne dni raje preživijo na kakšnem festivalu ali na morju in vedno težje nekaj dni namenijo udeležbi na prostovoljnih akcijah«, je povedala vodja letošnje izvedbe Bernarda Jeraj.

 

Zgodovina Študentske delovne brigade:

 

Študentska delovna brigada ima bogato tradicijo. Prva je bila organizirana leta 1999 v Bovcu, kjer so študenti pomagali pri popotresni obnovi, leta 2000 so se študenti z istim namenom zbrali v Kobaridu, leta 2001 so na pomoč priskočili prebivalcem Loga pod Mangartom, ki jih je prizadel zemeljski plaz. Odtlej so študentje pomagali še v: Osilnici ob Kolpi (2002), v zaledju Slovenske Istre (2003), na Bohorju nad Senovim (2004), v Velikih Laščah v kraju Krvava Peč (2005), v Krajevni skupnosti Gradin (2006), na Obretanovem na Koroškem (2007), v Kozjem (2008), v Vipavi (2009), v občini Grad na Goričkem (2010), v Občini Žužemberk (2011), v Logarski dolini (občini Solčava in Luče (2012)), v Radečah (2013), v Občini Nova Gorica (Krajevni skupnosti Čepovan in Lokovec (2014)), v Dobrovniku (2015), v Radljah ob Dravi (2016) in v Kranjski gori (2017).

 

20. let Študentske delovne brigade bo ŠOUM obeležila z jesensko razstavo v Univerzitetni knjižnici Maribor, ob koncu le -te pa sledi tudi veliko srečanje vseh študentov brigadirjev, ki so vsa leta doslej puščali »posledice« po omenjenih lokacijah v Sloveniji.

 

Več informacij o Študentskih delovnih brigadah najdete tudi na spletni strani www.studentska-brigada.si.

 

#  #  #