(Maribor, 5. november 2020) – Solidarnostni sklad, ustanova za pomoč mladim v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru (ŠOUM) in Klubom študentskih in dijaških družin Maribor (KŠDDM) objavlja razpis za dodelitev denarne pomoči študentskim družinam. Vloge se lahko odda najkasneje do vključno ponedeljka, 23. novembra 2020.

Namen razpisa je reševanje trenutne socialne stiske študentskih družin, ki so v težji socialni situaciji oziroma so izpostavljeni finančnim ali podobnim stiskam. Študentskim družinam, ki izpolnjujejo pogoje ter merila iz razpisa, bo dodeljena nepovratna finančna pomoč v vrednosti 200,00 eur.

Pomoč se lahko dodeli prosilcem, kjer ima vsaj en starš status študenta na katerikoli članici Univerze v Mariboru in drugih visokošolskih ali višješolskih zavodov s sedežem v Mariboru, ni v rednem delovnem razmerju, hkrati pa je član Kluba študentskih in dijaških družin Maribor. Celoten razpis in vloga sta objavljena na spletni strani www.soum.si.

Mojca Ban, predsednica Kluba Študentskih in dijaških družin Maribor: «Študentske družine spadajo med bolj socialno ogrožene skupine študentov. Še posebej v primerih, ko sta oba starša študenta. Pogosto je vsaj eden od staršev tisti, ki povečane stroške družine pokriva z dohodkom iz študentskega dela. Ker se na te skupine mladih večkrat pozablja, jim s pomočjo Solidarnostnega sklada ter študentske organizacije želimo vsaj malo pomagati prebroditi trenutno krizo.«

V Klub študentskih in dijaških družin Maribor je včlanjenih okoli 30 študentskih družin, ki pretežno štejejo enega ali dva otroka. KŠDDM skozi vso leto za svoje člane organizira različne dogodke: Sankanje, piknik v mestnem parku, drsanje, pohodi, predavanja za starše, ogledi lutkovnih in gledaliških predstav, Božiček – obdarovanje otrok študentskih družin, pogosta druženja in srečanje mamic ob materinskem dnevu.

#  #  #