Študentska prehrana

Študentska prehrana je delno financiran obrok s strani Republike Slovenije, ki je namenjen študentom v času študija. Namen subvencionirane prehrane je vsakemu študentu, ki zaradi študijskih obveznosti biva v študijskih središčih, nuditi vsaj en topel obrok dnevno.

Vse pomembne informacije o študentski prehrani

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Vsak obrok oz. njegova vrednost je sestavljena s subvencioniranega dela in doplačila, ki ga je dolžan poravnati študent sam. Subvencija s strani države trenutno znaša 4,02 eur in se usklajuje način ter v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Torej prihaja do spremembe višine subvencije in posledično do spremembe višine doplačila v januarju in juliju vsako leto.

Število subvencij, do katerih ima študent v posameznem mesecu pravico, je odvisno od števila delovnih dni v posameznem mesecu. Dodatne subvencije lahko koristijo študentje starši, ki starševstvo dokažejo z ustreznimi dokazili.

Študentje svoje subvencije preko vmesnika, ki ga ima vsak ponudnik subvencionirane prehrane, enostavno unovčujejo s pomočjo svojega mobilnega telefona oz. brezkontaktne čip kartice.

Istovetnost pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane se izkazuje z osebnim dokumentom ali študentsko izkaznico.

Kratka in enostavna navodila kako odslej prisloniti telefon ali kartico.

Študent ob prvem vpisu v sistem najprej preko spletnega portala www.studentska-prehrana.si opravi prijavo. Na podlagi številke te prijavnice se na Info točkah vpiše v sistem.

Za podaljševanje statusa v sistemu prehrane študent enkrat letno v pogled prinese svoje potrdilo o šolanju. Takoj po vpisu v sistem subvencionirane prehrane lahko študent začne koristiti svoje subvencije.

Študentje lahko subvencije koristijo med 7. uro zjutraj in 22. uro zvečer.

Na dan lahko študent koristi 2 subvenciji, med katerima morajo miniti vsaj 4 ure.

V letu 2018 se je pod okriljem Študentske organizacije Slovenije – ŠOS razvila tudi uradna aplikacija za Android in iOS, ki ponuja vse kar morate vedeti o študentski prehrani: seznam vseh restavracij in njihovih odpiralnih časov, seznam menijev, vrednost obrokov in doplačil, vpogled v osebni profil,… Ena izmed poglavitejših funkcij aplikacije je seveda samo koriščenje subvencije.