Študentska prehrana

Študentska prehrana je delno financiran obrok s strani Republike Slovenije, ki je namenjen študentom v času študija. Namen subvencionirane prehrane je vsakemu študentu, ki zaradi študijskih obveznosti biva v študijskih središčih, nuditi vsaj en topel obrok dnevno.

Vse pomembne informacije o študentski prehrani

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Vsak obrok oz. njegova vrednost je sestavljena s subvencioniranega dela in doplačila, ki ga je dolžan poravnati študent sam. Subvencija s strani države trenutno znaša 2,69 eur in se usklajuje način ter v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Torej prihaja do spremembe višine subvencije in posledično do spremembe višine doplačila v januarju in juliju vsako leto.

Število subvencij, do katerih ima študent v posameznem mesecu pravico, je odvisno od števila delovnih dni v posameznem mesecu. Dodatne subvencije lahko koristijo študentje starši, ki starševstvo dokažejo z ustreznimi dokazili.

Študentje svoje subvencije preko vmesnika, ki ga ima vsak ponudnik subvencionirane prehrane, enostavno unovčujejo s pomočjo svojega mobilnega telefona oz. brezkontaktne čip kartice.

Kratka in enostavna navodila kako odslej prisloniti telefon ali kartico.

Študent ob prvem vpisu v sistem najprej preko spletnega portala www.studentska-prehrana.si opravi prijavo. Na podlagi številke te prijavnice se na Info točkah vpiše v sistem.

Za podaljševanje statusa v sistemu prehrane študent enkrat letno v pogled prinese svoje potrdilo o šolanju. Takoj po vpisu v sistem subvencionirane prehrane lahko študent začne koristiti svoje subvencije.

S sprejetjem Zakona za uravnoteženje javnih financ upravičenci nimajo pravice do subvencionirane prehrane v obdobju od 15. julija in 15. avgusta, preostali del leta pa lahko študentje subvencije koristijo med 8. uro zjutraj in 21. uro zvečer.

Do tega ukrepa je nekako pripeljalo dejstvo, da je bil velik delež subvencij koriščen ponoči, ko večina restavracij ne obratuje. Kar pomeni, da so se študentje posluževali predvsem hitre hrane, ki pa ni bila namen subvencioniranja. Res je, da je ta vrsta hrane cenovno dostopnejša za študente in tudi časovno bolj ugodna za natrpane urnike po bolonjsko prenovljenih študijskih smeri, vendar pa se je treba zavedati, da je država s subvencioniranjem obrokov začela z namenom, da bi študentom zagotovila zdrav, topel obrok in s tem preprečila razne bolezni, ki so posledica nepravilnega prehranjevanja mladih.

V letu 2018 se je pod okriljem Študentske organizacije Slovenije – ŠOS razvila tudi uradna aplikacija za Android in iOS, ki ponuja vse kar morate vedeti o študentski prehrani: seznam vseh restavracij in njihovih odpiralnih časov, seznam menijev, vrednost obrokov in doplačil, vpogled v osebni profil,… Ena izmed poglavitejših funkcij aplikacije je seveda samo koriščenje subvencije.

POVEZAVA DO iOS APLIKACIJE

POVEZAVA DO ANDROID APLIKACIJE
TE MORDA ZANIMA TUDI VEČ O ŠTUDENTSKEM BIVANJU?