Strokovne službe

Študentska organizacija Univerze v Mariboru ima organizirane strokovne službe pod vodstvom direktorja, ki skrbijo za izvajanje strokovnih nalog in zagotavljajo podporo delovanju Študentskega zbora, Študentskega predsedstva, organizacijskih enot in nekaterih članic Skupine ŠOUM.

DRAGO ŽURA
DRAGO ŽURADirektor ŠOUM
Direktor je poslovodni organ Študentske organizacije Univerze v Mariboru; vodi delo strokovnih služb, zastopa Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru v pravnem prometu in je odgovoren za zakonitost dela Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
MAJA KOMOVEC
MAJA KOMOVECGeneralna sekretarka
Generalna sekretarka skrbi za delovanje Študentskega zbora in Študentskega predsedstva, odgovarja za usklajenost projektnih dokumentacij in računov, skrbi za nadzor nad pripravo in izvedbo projektov in vsebin, ki se izvajajo v okviru predsedstva in oddelkov. Skrbi za komunikacijo med strokovnimi službami in študentskimi sodelavci, koordinira pripravo vsebinskega in finančnega načrta s strani predsedstva in organizacijskih enot.

Bodi obveščen o več kot 70 projektih, dogodkih in aktivnostih , ki jih pripravljamo za vas.

Prijava na e-novice.