Prostovoljstvo

Na Študentski organizaciji Univerze v Mariboru organiziramo različne prostovoljne projekte, saj se zavedamo velikega pomena prostovoljstva za skupnost. Z njimi želimo izboljšati kakovost življenja v družbi, želimo pomagati posameznikom ali skupinam, ki so prikrajšani, ogroženi, izključeni, ostareli in potrebni dodatne pomoči.

Predvsem si želimo širiti dobrosrčni duh prostovoljnega dela, humanitarnosti, dobrodelnosti, medgeneracijske solidarnosti, sožitja med mladimi in pa tudi drugimi skupinami ljudi. S tem prostovoljci pridobivajo različne delovne izkušnje, učijo timskega dela, pridobivajo nova poznanstva in spoznavajo, da za dobro vzdušje niso potrebne le materialne dobrine, ampak pomoč tistim, ki to zares potrebujejo.

Naš največji dobrodelni projekt je Študentska delovna brigada, ki je največji študentski prostovoljni projekt v Sloveniji in poteka že vse od leta 1999. V času 10-dnevnega projekta pomagamo ljudem na prizadetih območjih oz. krajih, ki so demografsko oz. socialno šibkejši, projekta pa se vsako leto udeleži med 40 in 50 študentov. Zajeti skušamo čim več različnih lokacij po Sloveniji, še posebej tistih na bolj odmaknjenih delih naše države. Več informacij o projektu na: https://www.studentska-brigada.si/.

Skozi celo leto izvajamo tudi projekt Pomoč starejšim in invalidnim občanom Mestne občine Maribor. Sodelujemo s Centrom za pomoč na domu in Društvom upokojencev Maribor Tabor. Pri teh akcijah pomagamo z različnimi domačimi hišnimi opravili, ki so značilna za posamezni letni čas. Najbolj prepoznavna je naša akcija čiščenja snega.

V času korona virusa smo se odločili pomagati lokalnim kmetijam, ki zaradi pomanjkanja sezonskih delavcev potrebujejo prostovoljno pomoč. Tako skupaj s Kmetijskim gozdarskim zavodom Maribor pomagamo pri organiziranju in angažiranju prostovoljcev. Opravljali smo najrazličnejša dela, od beljenja hlevov z apnom, čiščenja hlevov, postavljanja ograje okoli pašnikov, urejanje okolice, sajenja kostanjev itd.

S prostovoljnimi druženji študentov s starejšimi občani smo sodelovali tudi z Domom Danice Vogrinec in z Domom pod Gorco. Pomagali smo pri iskanju novih prostovoljcev in skrbeli za komunikacijo med domom za starejše ter prostovoljcem. Nekajkrat letno smo odšli k njim tudi na različne delovne akcije, ki so potekale v okolici domov.