Sofinanciranje interesnih dejavnosti študentov

ŠOUM zagotavlja interesne dejavnosti študentov z izvajanjem lastne dejavnosti. Hkrati skrbi za sofinanciranje programov društev, zvez društev, zavodov ter ustanov, ki zagotavljajo študentske programe posebnega pomena in izpolnjujejo pogoje v skladu s Študentskim odlokom o interesnih dejavnostih študentov v Mariboru posebnega pomena.

Sofinanciranje študentskih programov posebnega pomena

ŠOUM v skladu s sprejetim letnim finančnim načrtom sofinancira programe interesnih dejavnosti študentov posebnega pomena. Študentski programi posebnega pomena so tisti programi, ki jih zagotavljajo nosilci študentskih programov posebnega pomena, ki izpolnjujejo pogoje 6. člena Študentskega odloka o interesnih dejavnostih študentov v Mariboru posebnega pomena in katerih prekinitev izvajanja bi bistveno vplivala na kakovost, raznolikost in množičnost obštudijskih in interesnih dejavnosti študentov.

Za presojo študentskih programov posebnega pomena Komisija za interesne dejavnosti študentov ŠOUM uporablja sistem za priznavanje usposobljenosti potencialnega nosilca interesnih dejavnosti študentov posebnega pomena v skladu s študentskim odlokom.

Poziv za priznavanje usposobljenosti in pridobitev statusa potencialnega nosilca interesnih dejavnosti študentov posebnega pomena za leti 2023 in 2024

Predmet poziva je priznavanje usposobljenosti in pridobitev statusa potencialnega nosilca interesnih dejavnosti študentov posebnega pomena za leti 2023 in 2024.

Kandidirajo lahko društva, zveze društev, zavodi in ustanove, ki zagotavljajo študentske programe posebnega pomena in ki izpolnjujejo pogoje navedene v besedilu poziva.

Vlagatelji morajo vlogo na Poziv poslati po pošti ali osebno dostaviti na naslov: Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor ter v elektronski obliki na naslov: kid@soum.si, najpozneje do 24. 10. 2022. Vlogo je mogoče osebno dostaviti v Tajništvo ŠOUM vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Priloge: