Študentske družine

Študentske družine so posebna vrsta družin, kjer je mama (ali tudi oče) še študent/-ka, torej še nezaposlen/-a in šele na poti do materialne samostojnosti in neodvisnosti.

Študentska družina je družina, znotraj katere ima vsaj en izmed staršev status študenta. Takšne družine predstavljajo občutljiv subjekt v študentski populaciji, saj nanje pomembno vplivajo spremembe v študentski in socialni politiki. V Sloveniji študentskih družin ni veliko, zato so tudi odrinjene na rob študentskega dogajanja. Status študentskih družin je od leta 2017 opredeljen v ZVIS (69.a člen). Mamicam študentkam pripadajo tudi ugodnosti, ki pripadajo vsem mamicam, ne glede na to, ali imajo status študentke ali ne. Te ugodnosti so: otroški dodatek, pomoč za opremo novorojenca in eno leto starševskega dodatka.

Študentkam oz. študentom, ki v času študija postanejo starši, pripada dodatno študijsko leto za vsakega živorojenega otroka.

Vsaka študentska družina je upravičena do 10 dodatnih subvencioniranih obrokov na mesec, če pa ima družina dva otroka je upravičena do 20 dodatnih subvencioniranih obrokov.

Kot starš študent si opravičen tudi do nekaterih ugodnosti pri bivanju v študentskih domovih. Ena od ugodnosti je ta, da ne glede na rok za oddajo prošenj za sprejem v študentski dom lahko za sprejem zaprosi študentska družina, če je bil otrok rojen po določenem roku (prav tako tudi zaradi kakšnih drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj družine in so se zgodili po tem roku).

Do denarnih prejemkov je upravičen eden izmed staršev po rojstvu otroka:

  • Otroški dodatek
  • Starševski dodatek
  • Pomoč ob rojstvu otroka
  • Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno varstvo
  • Denarna socialna pomoč