Skupina ŠOUM

Študentska organizacija Univerze v Mariboru je povezana z vrsto pravnih oseb, ki oblikujejo različne dejavnosti za študente in mlade v univerzitetnem mestu Maribor in širši regiji. Vse te organizacije in združenja skupaj oblikujejo Skupino ŠOUM.

Osnovna naloga Skupine ŠOUM je celostno zadovoljevati potrebe in interese študentov, kot tudi občanov mesta Maribor, pri zagotavljanju aktivnosti za njihov prosti čas, izvajanju različnih storitev, pomoči, informiranja in svetovanja, založništva, popotništva in gostinstva.