Predstavitev ŠOUM

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM), kot študentov vredna organizacija z razvejano strukturo študentskih interesnih dejavnosti in vodenjem študentske politike, celostno zadovoljuje potrebe študentov.

Poslanstvo

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) je stanovska skupnost študentov mariborske univerze. Organizirana je na podlagi Zakona o skupnosti študentov, sprejetega leta 1994, in primerjalno z drugimi evropskimi nacionalnimi, univerzitetnimi in lokalnimi študentskimi združenji avtonomno skrbi za izvajanje študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti ter vodi študentsko politiko na področju izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja

Dejavnost

Temeljna dejavnost Študentske organizacije Univerze v Mariboru je izvajanje študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti ter vodenje študentske politike na področju izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja. Dejavnost Študentske organizacije Univerze v Mariboru izvajajo oddelki ŠOUM, in sicer predvsem na področjih socialnega standarda, izobraževanja in univerzitetne politike ter mednarodnega sodelovanja, znotraj ŠOUM organizirane organizacijske enote, kot so Medijski center ŠOUM, Skupnost evropskih študentov tehnike BEST, Dijaška skupnost Maribor, Študentska organizacija Fakultete za organizacijske vede Kranj. Ob tem ŠOUM izvaja subvencionirano študentsko prehrano v Mariboru, Hočah, Celju, Velenju, Kranju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in drugod.

Temeljni cilji

Študentska organizacija Univerze v Mariboru izvaja svoje dejavnosti z namenom uresničiti naslednje cilje: (1) uresničiti poslanstvo na poti do mednarodno primerljive diplome, ki bo kot visoko cenjen dokument doma in po svetu dokaz sposobnosti in znanja študentov Univerze v Mariboru; (2) zagotoviti politične, gospodarske, kulturne in socialne pogoje za uresničitev okolja, ki bo v vsakem posamezniku prepoznaval njegovo znanje in sposobnosti ter voljo za izboljšanje kakovosti življenja njemu samemu in skupnosti, v kateri živi; (3) v sodelovanju z drugimi uresničiti takšen sistem celostne študentske varnosti, katerega temelj bodo enake možnosti in solidarnost in ki bo študentom zagotavljal polne možnosti za uveljavljanje socialnih pravic; (4) varovati in negovati interese študentov in utrditi svojo vlogo v univerzitetnem, lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju v interesu doseganja dobrobiti za študente Univerze v Mariboru.

Zgodovina

V petdesetih letih so bili študentje na univerzah organizirani v skupnosti študentov. Te so imele status pravne osebe in lastne programe ter koncepte dela. Član skupnosti je bil vsak redni študent. Univerzitetna skupnost se je preko republiške vključevala v študentsko organiziranost na zvezni ravni (Zveza študentov Jugoslavije).

Leta 1974 so se študentske skupnosti združile v Zvezo socialistične mladine Slovenije in delovale kot njene univerzitetne konference, 1989. pa je razdružitev ZSMS ponovno prinesla dve samostojni študentski organizaciji obeh slovenskih univerz. Leta 1990 so bile na obeh univerzah izpeljane prve neposredne in tajne volitve v študentska parlamenta. Z združitvijo Študentske organizacije Univerze v Mariboru kot naslednice nekdanje univerzitetne konference ZSMS z Zvezo študentov je leta 1991 nastala sedanja Študentska organizacija Univerze v Mariboru.

Študentska ustava in Študentska organizacija Slovenije

S sprejemom Zakona o skupnostih študentov v letu 1994 in Študentske ustave v letu 1997 so bili postavljeni novi temelji študentskega organiziranja, Študentska organizacija Slovenije pa je bila urejena kot samoupravna skupnost slovenskih študentov. Na podlagi Zakona poznamo v Sloveniji primerljivo z drugimi evropskimi državami štiri ravni študentske organiziranosti: nacionalno v obliki Študentske organizacije Slovenije, univerzitetno v obliki obeh univerzitetnih študentskih organizacij, lokalno v obliki lokalnih študentskih klubov in interesno v obliki študentskih interesnih društev. Slednja, interesna raven organiziranosti, zaenkrat v Sloveniji še ni zaživela.

Leta 2002 je Skupščina Študentske organizacije Slovenije (sestavljajo jo najvišji organi obeh univerzitetnih študentskih organizacij in najvišji organ študentskih organizacij lokalnih skupnosti) sprejela novo Študentsko ustavo Študentske organizacije Slovenije, na podlagi katere je urejena današnja študentska organiziranost.

Današnja ureditev

Na podlagi novega temeljnega akta ŠOS je povsem na novo organizirana doslej ne delujoča notranja struktura nacionalne skupnosti študentov tako, da je zmožna opravljati nacionalne funkcije pri predstavljanju interesov slovenskih študentov na področju socialnih in zdravstvenih vprašanj, visokošolske problematike in mednarodnega sodelovanja. Po mnenju mnogih je najpomembnejši del nove Študentske ustave tisti, ki opredeljuje notranji nadzor nad poslovanjem in namembnostjo sredstev Študentske organizacije Slovenije ter njenih organizacijskih oblik. Le-ta naj bi zagotovil transparentno in javno poslovanje slovenskih študentskih organizacij in klubov. Pomembne spremembe so tudi na področju financiranja študentskih organizacij, saj je ŠOS – po novi Študentski ustavi – edini naslovnik za koncesijsko dajatev iz naslova opravljanja dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakov in študentov, sredstva pa deli med posamezne organizacijske oblike združevanja študentov po vnaprej določenih ključih, zapisanih v ustavi.

0
Projektov letno
0
Sodelavcev
0
Prostovoljnih ur
0
Obiskovalcev

VEČJI PROJEKTI

2021-09-06T13:07:35+02:00

ŠOUTIME

ŠOUTIME je študentska oddaja, predstavljena enkrat mesečno in vsebuje vsebine iz področja kulture, športa, zabave in študentske problematike.

2021-01-21T23:48:06+01:00

Konferenca SCiM

SCiM (Student Conference in Maribor) je študentska konferenca, ki jo organizira oddelek za mednarodno sodelovanje ŠOUM. Vsako leto gosti približno 60 študentov iz več kot 40. držav iz vsega sveta, kar daje SCiM-u mednarodni in medkulturni pridih.

Bodi obveščen o več kot 70 projektih, dogodkih in aktivnostih , ki jih pripravljamo za vas.

Prijava na e-novice.