Študentsko predsedstvo ŠOUM

Študentsko predsedstvo Študentske organizacije Univerze v Mariboru izvaja del obštudijskih in interesnih dejavnosti študentov ter vodi študentsko politiko. Obravnava vprašanja na posameznih področjih študentskega življenja in opravlja druge dejavnosti, ki jih določata Študentski zbor ŠOUM in Statut ŠOUM.

Predsedstvo ŠOUM sestavljajo predsednik, sekretar za izobraževanje in univerzitetno politiko, sekretar za socialna in zdravstvena vprašanja, sekretar za mednarodno sodelovanje ter sekretar za interesne dejavnosti študentov.

Študentsko predsedstvo je izvršilni organ Študentske organizacije Univerze v Mariboru in je v svojih pristojnostih odgovorno Študentskemu zboru Študentske organizacije Univerze v Mariboru.

PREDSEDSTVO 2023-2025

DAVID BOHAR
DAVID BOHARPredsednik ŠOUM
David opravlja magistrski študij Ekonomskih in poslovnih ved na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Je aktivno vpet v oblikovanje študentske politike na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju. V svojem programu zasleduje celostno pokrivanje obštudijske dejavnosti mariborskih študentov in nabor zanimivih ter raznolikih dogodkov za študente.
ZALA URBANIJA
ZALA URBANIJASekretarka za socialo in zdravstvena vprašanja in podpredsednica ŠOUM
Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOUM izvaja študentsko politiko in izvaja projekte na področju socialnih in zdravstvenih vprašanj ter skrbi za razvoj študentske solidarnosti.
IVONA POPOVIĆ
IVONA POPOVIĆSekretarka za mednarodno sodelovanje
Oddelek za mednarodno sodelovanje skrbi za uveljavljanje politike ŠOUM na mednarodnem področju, zastopanje in predstavljanje stališč v okviru mednarodnih evropskih študentskih združenj, za ustvarjanje pogojev za razvoj mednarodne dejavnosti študentskih društev.
AJDA HABJANIČ
AJDA HABJANIČSekretarka za interesne dejavnosti študentov
Oddelek za interesne dejavnosti študentov ŠOUM celostno skrbi za izvajanje interesnih dejavnosti študentov. Z izvajanjem lastnih projektov skrbi za zabavne, promocijske, kulturne in družabne prireditve.
VID PAJER
VID PAJERSekretar za univerzitetno politiko in izobraževanje
Oddelek za univerzitetno politiko in izobraževanje ŠOUM skrbi za izvajanje študentske politike na področju visokošolskih vprašanj, spoštovanja študentskih pravic znotraj Univerze v Mariboru, za kakovost študijskega procesa, tutorstva ter za izvajanje programov neformalnega izobraževanja, katerega ponudnik je ŠOUM.

SOCIALNA IN
ZDRAVSTVENA  VPRAŠANJA

INTERESNE
DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV

UNIVERZITETNA
POLITIKA IN IZOBRAŽEVANJE

 MEDNARODNO
SODELOVANJE

Bodi obveščen o več kot 70 projektih, dogodkih in aktivnostih , ki jih pripravljamo za vas.

Prijava na e-novice.