Študentje in zdravje

Zdravje je v vseh življenjskih obdobjih ključni dejavnik za normalno delovanje človeka in kakovost njegovega življenja. V študentskih letih je treba nanj še bolj paziti, saj je organizem izpostavljen številnim dejavnikom tveganja. Največ lahko za svoje zdravje storiš sam, vseeno pa ne pozabi na različna zavarovanja.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Študenti (redni in izredni) do 26 let so obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski člani (po starših ali skrbnikih). Vendar le, če ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi (npr. iz naslova delovnega razmerja, registriranega s.p.-ja, statusa družbenika in poslovodne osebe).

Iz naslova zavarovanja kot družinski član – otrok imajo dijaki in študenti vse zdravstvene storitve krite v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki nudi samo najnujnejše in najosnovnejše zdravstvene storitve. Vse ostalo pa mora študent (v primeru da nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja) doplačati.

Študenti so obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski člani, največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let. Po koncu šolskega oziroma študijskega leta, v katerem je dopolnil 26 let ali se posamezniku izteče status študenta (npr. diplomira), si mora urediti obvezno zdravstveno zavarovanje po drugi podlagi.

Čeprav se je študent po zakonu dolžan vključiti samo v obvezno zdravstveno zavarovanje, je priporočljivo, da se vključi tudi v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obvezno nudi le najnujnejše in najosnovnejše zdravstvene storitve vse ostalo pa mora študent (v primeru, da nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja ) doplačati. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v povprečju krije 70 % stroškov zdravljena (osnovno pa preostalih 30 %).

Študent, ki nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja mora sam plačati večino pregledov, zdravil (tudi če so izdana na recept), v primeru nesreče pa si mora sam kriti pot v bolnišnico z rešilnim vozilom.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje na podlagi ZZVZZ izvajajo tri slovenske zavarovalnice:

  • Generali zavarovalnica d.d.
  • Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d.
  • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.

Za dijake in študente do 26 leta starosti so vse zdravstvene storitve v celoti krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ob izgubi statusa ali starosti nad 26 let pa si mora dijak ali študent sam urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje! Zavarovanje sklene ob izgubi statusa ali ob koncu študijskega leta v katerem je dopolnil 26 let.
Primer: Če 26 let dopolniš v juniju in te čaka še kakšno leto študija si moraš zavarovanje urediti najkasneje do 31. septembra. Če pa si rojen v mesecu oktobru, novembru ali decembru pa ti zavarovanje velja še do konca naslednjega študijskega leta (dokler imaš status študenta).

PAZI na trimesečno čakalno dobo!!!

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si moraš urediti najkasneje en mesec po obveznem zavarovanju. Če med sklenitvijo obveznega in dopolnilnega zavarovanja preteče več kot en mesec, “padeš” v tri mesečno čakalno dobo! To pomeni, da boš v tem času plačeval premijo za dopolnilno zavarovanje hkrati pa plačal vso dodatne stroške, ki jih obvezno zavarovanje ne krije.

RAZLIKA MED OBVEZNIM IN DOPOLNILNIM

Obvezno zavarovanje Dopolnilno zavarovanje
Kaj krije? Najnujnejše in najosnovnejše preglede (približno 30 %) Vse dodatne preglede, ki jih obvezno ne krije (preostalih 70 %)
Kdaj skleneš?
  • Ob izgubi statusa
  • Ob koncu študijskega leta v katerem si dopolnil 26 let.
Najkasneje en mesec po sklenitvi obveznega zavarovanja (ob izgubi statusa ali dopolnitvi 26 let).
Kje sklenem? Na kateri koli točki ZZZS Pri eni od zavarovalnic (zapisane zgoraj)
Cena ? 26,13 € (trenutno) Med 34 in 36 € odvisno od zavarovalnice.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI

Pazi na svoje zdravje v tujini. Vsak študent ali dijak, ki gre na šolanje v tujino ima na podlagi potrdila o šolanju urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. S tem lahko zaprosi za brezplačno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Vendar evropska kartica zdravstvenega zavarovanja krije le nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe. Obenem je možno, da bo določene storitve študent moral tudi doplačati. S tega vidika je priporočljivo, da študent, ki se odloči za šolanje tujini, sklene eno izmed zavarovanj za študij v tujini, ki jih ponujajo različne zavarovalnice.

Nekaj zavarovalnic, ki ponujajo zavarovanje z asistenco v tujini. Nekatere imajo posebne ponudbe za študente, ki študirajo v tujini:

OBVEZNO ZAVAROVANJE DOPOLNILNO ZAVAROVANJE ZAVAROVANJE ZA TUJINO DODATNO ZAVAROVANJE
Redni študent do 26 let
Redni študent nad 26 let
Izredni študent do 26 let
Izredni študent nad 26 let
Dijak ali študent brez statusa
Redno zaposlena oseba
Študent na Erasmus izmenjavi  ❌  ❌

AMBULANTE

Kaj storiti, ko nam izven domačega kraja ponagaja zdravje? Zdravstveno pomoč lahko študenti poiščete v katerikoli ambulanti enote Zdravstvenega doma Adolfa Drolca. Pred obiskom se morate naročiti tako kot vsi ostali pacienti določenega zdravnika. Študenti ne bodo obravnavani prednostno razen v primerih nujnih stanj. Predlagamo, da si študenti za čas študija osebnega zdravnika uredite v Mariboru, saj bo s tem zapletov še manj. Vaš osebni zdravnik bo tako »stacioniran« v Mariboru, kar pomeni, da boste morali v primeru bolezni med počitniškim ali poletnim časom, ko študijskega procesa ni svojega osebnega zdravnika obiskovati v Mariboru.

Dispanzer za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5.
Kontakt:

mag. JASMINA SKOČIR, dr.med.spec. med.dela, prom. in športa

Tel: 02 23 56 643

E-pošta za naročanje: vesna.kladnik@zd-mb.si

Prav tako je je študentom omogočen obisk zobozdravstvene ambulante. Tako kot pri splošnih zdravstvenih ambulantah študenti tudi pri zobozdravstvenih ambulantah naročiti na pregled. Zobozdravstvene ambulante se nahajajo:

  • Zobozdravstvena ambulanta za otroke in mladino Pri parku, Pri parku 5

Snežana MILIĆEV, dr. dent. med

Tel. 02 23 56 650

MENTALNO – HIGIENSKA POSVETOVALNICA

ANA JERMAN, univ. dipl. psih.spec.

Psihologija dela, Psihologija dela ZP Ob parku, Ob parku 5, Maribor, 1. nadstropje

GINEKOLOŠKA AMBULANTA

SABINA OZIMIČ, dr.med.spec. gin. in por.

Enota Center, Ginekološka ambulanta, Ambulanta 4, Vošnjakova ulica 2-4, Maribor, 5. nadstropje