Študentje in zdravje

Zdravje je v vseh življenjskih obdobjih ključni dejavnik za normalno delovanje človeka in kakovost njegovega življenja. V študentskih letih je treba nanj še bolj paziti, saj je organizem izpostavljen številnim dejavnikom tveganja. Največ lahko za svoje zdravje storiš sam, vseeno pa ne pozabi na različna zavarovanja.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Študenti (redni in izredni) do 26 let so obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski člani (po starših ali skrbnikih). Vendar le, če ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi (npr. iz naslova delovnega razmerja, registriranega s.p.-ja, statusa družbenika in poslovodne osebe).

Iz naslova zavarovanja kot družinski član – otrok imajo dijaki in študenti vse zdravstvene storitve krite v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki nudi samo najnujnejše in najosnovnejše zdravstvene storitve. Vse ostalo pa mora študent (v primeru da nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja) doplačati.

Študenti so obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski člani, največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let. Po koncu šolskega oziroma študijskega leta, v katerem je dopolnil 26 let ali se posamezniku izteče status študenta (npr. diplomira), si mora urediti obvezno zdravstveno zavarovanje po drugi podlagi.

Z 31. decembrom 2023 je bilo ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 je bil uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Za obdobje od vključno meseca januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 EUR mesečno. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Višino obveznega zdravstvenega prispevka določi minister, pristojen za zdravje, najkasneje v februarju, in njegovo višino objavi v Uradnem listu RS. Prva uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka bo za marec 2025, na podlagi rasti povprečne plače v letu 2024.

Obveznega zdravstvenega prispevka ni mogoče odpisati, odložiti ali plačati po obrokih. Zavarovane osebe so zavezane plačati prispevek, kot je določeno v zakonu, pri čemer prenos obveznosti plačila obveznega zdravstvenega prispevka na drugo fizično ali pravno osebo ni mogoč.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI

Pazi na svoje zdravje v tujini. Vsak študent ali dijak, ki gre na šolanje v tujino ima na podlagi potrdila o šolanju urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. S tem lahko zaprosi za brezplačno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Vendar evropska kartica zdravstvenega zavarovanja krije le nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe. Obenem je možno, da bo določene storitve študent moral tudi doplačati. S tega vidika je priporočljivo, da študent, ki se odloči za šolanje tujini, sklene eno izmed zavarovanj za študij v tujini, ki jih ponujajo različne zavarovalnice.

Nekaj zavarovalnic, ki ponujajo zavarovanje z asistenco v tujini. Nekatere imajo posebne ponudbe za študente, ki študirajo v tujini:

OBVEZNO ZAVAROVANJE DOPOLNILNO ZAVAROVANJE ZAVAROVANJE ZA TUJINO DODATNO ZAVAROVANJE
Redni študent do 26 let
Redni študent nad 26 let
Izredni študent do 26 let
Izredni študent nad 26 let
Dijak ali študent brez statusa
Redno zaposlena oseba
Študent na Erasmus izmenjavi  ❌  ❌

AMBULANTE

Kaj storiti, ko nam izven domačega kraja ponagaja zdravje? Zdravstveno pomoč lahko študenti poiščete v katerikoli ambulanti enote Zdravstvenega doma Adolfa Drolca. Pred obiskom se morate naročiti tako kot vsi ostali pacienti določenega zdravnika. Študenti ne bodo obravnavani prednostno razen v primerih nujnih stanj. Predlagamo, da si študenti za čas študija osebnega zdravnika uredite v Mariboru, saj bo s tem zapletov še manj. Vaš osebni zdravnik bo tako »stacioniran« v Mariboru, kar pomeni, da boste morali v primeru bolezni med počitniškim ali poletnim časom, ko študijskega procesa ni svojega osebnega zdravnika obiskovati v Mariboru.

Dispanzer za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5.
Kontakt:

mag. JASMINA SKOČIR, dr.med.spec. med.dela, prom. in športa

Tel: 02 23 56 643

E-pošta za naročanje: vesna.kladnik@zd-mb.si

Prav tako je je študentom omogočen obisk zobozdravstvene ambulante. Tako kot pri splošnih zdravstvenih ambulantah študenti tudi pri zobozdravstvenih ambulantah naročiti na pregled. Zobozdravstvene ambulante se nahajajo:

  • Zobozdravstvena ambulanta za otroke in mladino Pri parku, Pri parku 5

Snežana MILIĆEV, dr. dent. med

Tel. 02 23 56 650

MENTALNO – HIGIENSKA POSVETOVALNICA

ANA JERMAN, univ. dipl. psih.spec.

Psihologija dela, Psihologija dela ZP Ob parku, Ob parku 5, Maribor, 1. nadstropje

GINEKOLOŠKA AMBULANTA

SABINA OZIMIČ, dr.med.spec. gin. in por.

Enota Center, Ginekološka ambulanta, Ambulanta 4, Vošnjakova ulica 2-4, Maribor, 5. nadstropje