Študenti invalidi

Študenti invalidi so študenti, ki se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi študenti, srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v izobraževalnih procesih.

Kdo so študenti invalidi opredeljuje 211. člen Statuta Univerze v Mariboru. Obenem določa tudi, da se pridobitev statusa študenta invalida podrobneje ureja s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme Senat univerze po predhodnem soglasju študentskega sveta univerze. To je Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov UM, ki v 4. členu določa, da študent dobi status študenta invalida, z individualno prošnjo, ki jo naslovi na Komisijo za študijske zadeve na fakulteti in priloži še eno od naslednjih listin:

– Odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
– Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– Odločbo Centra za socialno delo,
– Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov,
– Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

  • zvišanje štipendije za 59,24 eur,
  • dodatne podpore in prilagoditve, ki omogočajo enakopravnejši in možnost za samostojnejše dokončanje študija,
  • dodatnih 100 točk pri obravnavi prošnje za bivanje v študentskem domu,
  • možnost prejemanja otroškega dodatka ali dodatka za nego po 26. letu študija, če zaradi bolezni niso uspeli dokončati študija,
  • dodatek za pomoč in postrežbo,
  • dodatnih 10 subvencioniranih obrokov,
  • prijava na razpis za študente invalide.

Na Študentski organizaciji Univerze v Mariboru sodelujemo s študenti invalidi neposredno preko projektov, ki jih izvajamo na Oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja, kot tudi s pomočjo Društva študentov invalidov Slovenije. Lahko rečemo, da je sodelovanje več kot odlično, saj smo skupaj izvedli že vrsto projektov.

RAZPIS:

Pomoč študentom invalidom je projekt, ki ga pripravlja Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOUM. Projekt poteka celotno leto oz. do porabe sredstev. S projektom želimo namenjena sredstva v višini 1000 € porabiti za pomoč študentom invalidom in jim olajšati študij ter vsakodnevno življenje. Omogočamo sofinanciranje pripomočkov (npr. inhalator, telovadna žoga ipd.) ter brezplačno učno pomoč.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki imajo status študenta invalida na Univerzi v Mariboru ali status študenta invalida na višji strokovni šoli v statistični regiji Podravska ali Pomurska.

KAJ JE POTREBNO STORITI?

Vsi, ki se prijavijo morajo poslati t.i. motivacijsko pismo, v katerem prijavljeni obrazloži svojo invalidnost in kako mu bo pomoč olajšala študij. Zraven se predloži tudi predračun za želeni pripomoček. Študent se ne rabi medijsko izpostavljati.

KJE SE PRIJAVIM?

Prijave za pomoč študentom invalidom  zbiramo celotno leto oz. do porabe sredstev na elektronskem naslovu ana.palcic@soum.si in alenka@dsis-drustvo.si.