Za študenti je praktično izgubljeno leto študija. Ob približevanju zaključka študijskega leta in pričetka novega, študenti pozivajo pristojno ministrstvo, da omogoči dodatno leto študija zaradi izpada študijskega procesa v študijskem letu 2021/2022.

Spomnimo, da so bili študenti z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP; ZIUZEOP), sprejetim aprila lani, zaradi okrnjenega študijskega procesa in razglašene epidemije, upravičeni do dodatnega leta študija v letošnjem študijskem letu.

Epidemija bolezni COVID-19 je v študijskem letu 2020/21 trajala dobra 2 meseca

Od 12. marca do 15. maja (9 tednov), kar je bilo tudi v praksi obdobje trajanja študija na daljavo. V tem času po študijskem koledarju potekajo predavanja, vaje in seminarji, izpiti pa se praviloma ne izvajajo. V letošnjem študijskem letu je epidemija trajala od 19. oktobra 2020 do 16. junija 2021 (34 tednov). Od tega se je študijski proces v celoti izvajal na daljavo 14 tednov, nadaljnjih 14 pa so se v živo izvajale le laboratorijske  vaje v omejenem obsegu. Kljub koncu epidemije in sproščanju ukrepov, študij še vedno ne poteka popolnoma v živo, saj je način izvajanja v domeni posameznih visokošolskih zavodov ali celo nosilcev predmetov. Vmes je minilo tudi že eno izpitno obdobje. Odveč je že ponavljati, da kakovost študija na daljavo ni primerljiva s študijem v živo; z vidika pridobivanja znanja je bilo celotno letošnje študijsko leto izgubljeno.

Ovire, ki jih je pred študente postavil izziv študija od doma, so otežile tudi uspešno opravljanje študijskih obveznosti. Še posebej problematično je dejstvo, da nimajo vsi študenti enakih pogojev za študij na daljavo, zaradi česar je lahko študijski uspeh sorazmerno nižji s slabšim socialnim položajem v domačem okolju študenta. Nedostopnost do kakovostne internetne povezave, deljenje računalniške opreme s sorojenci, pomanjkanje mirnega okolja za koncentracijo in študij imajo lahko vzrok v slabšem finančnem stanju študentove družine, posledico pa v neopravljenih študijskih obveznostih.

Katastrofalno duševno zdravje

Izjemno pomemben dejavnik pri študijski uspešnosti, ki ga je epidemija COVID-19 postavila celo na prvo mesto, pa je duševno stanje in zdravje študentov. Duševno zdravje študentov je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v času epidemije katastrofalno; kar do 25 % mladih v starostni skupini med 18. in 29. letom kaže tveganje za pojav depresivne motnje. S tem so mladi psihološko najbolj ogrožena starostna skupina prebivalcev Republike Slovenije.

Opozorila na problematiko duševnega zdravja študentov v času omejevalnih ukrepov ter izvajanja študija na daljavo študenti podajajo že celotni čas trajanja pandemije. Bistvena razloga za alarmantno duševno zdravje študentov sta predvsem dva: slabši materialni položaj in pomanjkanje socialnih stikov. To poudarjajo tudi avtorji omenjene raziskave: ”Večje tveganje za depresijo in težave v duševnem zdravju imajo tiste osebe, katerih finančna situacija se je v zadnjih 3 mesecih poslabšala.” in ”Zelo verjetno imajo pomembnejši vpliv okoliščine – kot npr. socialna izolacija okuženega, stigmatizacija, strah pred širjenjem okužbe in pred posledicami bolezni – ki jih v različnem obsegu doživljajo osebe, ki zbolijo za COVID-19, kot sama bolezen.”.

Glede na vse navedeno bi od pristojnega ministrstva, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pričakovali vsaj zagotovitev dodatnega študijskega leta za študente, ki so bili v tekočem študijskem letu izjemno prizadeti zaradi izvajanja študija na daljavo. V preteklem študijskem letu je bila ta pravica zagotovljena, ob tem da se je študijski proces nemoteno izvajal večji del študijskega leta.

Zahtevamo dodano študijsko leto – brez izjem

Dejstvo je, da so bili zaradi oteženega študijskega procesa in pomanjkanja socialnih stikov prizadeti prav vsi študenti, ne le tisti, ki jih je bolezen COVID-19 neposredno prizadela. Zato pristojno ministrstvo in Vlado Republike Slovenije pozivamo, da v prihajajočem protikoronskem zakonu zagotovi dodatno študijsko leto vsem študentom, brez dodatnih pogojev.

Andrej Pirjevec, predsednik ŠOS: “Posledice slabše kakovosti izobraževanja, poslabšanja socialnega položaja in povečanja duševnih stisk študentov bodo študente spremljale še nekaj let po koncu epidemije COVID-19. To študijsko leto je bilo izgubljeno z vidika visokošolskega izobraževanja; znanje, ki so ga študenti pridobivali v tem letu ni primerljivo s tistim, ki so ga pridobivale pretekle generacije. Zaradi oteženih socialnih okoliščin in poslabšanja duševnega zdravja študentov pa so študenti tudi težje opravljali študijske obveznosti. Zato pričakujemo, da bo ministrstvo za izobraževanje za prihodnje študijsko leto omogočilo dodatno študijsko leto za tiste, ki letos študijskih obveznosti ne bodo uspeli dokončati.”

Share This Post!

Najnovejši prispevki

Bodi obveščen o več kot 70 projektih, dogodkih in aktivnostih , ki jih pripravljamo za vas.

Prijava na e-novice.