Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024.

Študentska delovna brigada 2022

Objavljen je razpis za gostince, ki želijo v letih 2023 in 2024 študentom ponuditi možnost koriščenja subvencionirane študentske prehrane oz. študentskih bonov. Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija sta dostopni na tej spletni strani, na njeni desni strani.

V letošnjem letu prihaja do novosti, zaradi katerih je slednji dostopnejši ponudnikom. Maksimalna vrednost obroka bo od 1.1.2023 znašala 9,00 €, subvencija za študente pa 3,50 €.

Gostinski obrat, ki se prijavlja na razpis, mora zadoščati določenim pogojem.

Med drugim:
  1. Mora ustrezati definicij opredeljeni v tretjem odstavku 4. člena Zakona o gostinstvu.
  2. Za lokal šteje gostinski obrat, razen obrata za pripravo in dostavo jedi;
  3. Gostinski obrat mora obratovati. Z nudenjem subvencionirane študentske prehrane mora začeti 1. januarja oziroma prvi delovni dan v koledarskem letu. Obstajata izjemi, ki si ju podrobneje preberi v razpisni dokumentaciji.
  4. Lokal mora imeti jedilnico z najmanj 3 mizami in 12 sedišči.
  5. Lokal, s katerim se prijavlja, mora imeti stranišče za goste, v skladu z ustreznim Pravilnikom.
  6. Gostinski obrat, s katerim se prijavlja, mora biti v njegovi lasti ali v najemu (velja tudi podnajem).
  7. Zagotavljati mora študentska kosila vsaj pet dni v tednu, vsaj štiri ure dnevno.
  8. Zagotavljati mora vsaj 10 različnih študentskih kosil v tednu in vsaj dve različni študentski kosili na dan.
  9. Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega kosila je 9,00 EUR.
  10. Zagotavljati mora obroke v vrednosti določeni v Pogodbi o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane.

Vlagatelj mora zadostiti tudi posebnim pogojem, ki so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji. Po pregledu vloge, sledi njeno ocenjevanje, kjer mora ponudnik prejeti zadostno število točk. Kakšni so pogoji za izbiro in kaj vse se ocenjuje, je podrobneje določeno v razpisni dokumentaciji.

Vloge morajo biti oddane do vključno ponedeljka, 5. septembra 2022 ali do vključno ponedeljka, 4. septembra 2023. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva ali priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.

Vsebinska lahko ansloviš na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Bodo pa kmalu objavljeni tudi pogosti vprašanja in odgovori.

Prijaviti se morajo vsi, tudi že obstoječi ponudniki.

Share This Post!

Najnovejši prispevki

Bodi obveščen o več kot 70 projektih, dogodkih in aktivnostih , ki jih pripravljamo za vas.

Prijava na e-novice.