Maribor Padel Adventure 2024

Zdravo!

Če ste tukaj, to pomeni, da želite postati del Maribor Padel Adventure 2024!Prosimo, izpolnite spodnja vprašanja, da vam lahko omogočimo najboljšo izkušnjo v Mariboru! Prosim, vzemite si čas in pazljivo ter premišljeno izpolnite obrazec, da bodo vaši odgovori pravilni.

Hello!

If you are here that means that you want to be a part of the Maribor Padel Adventure 2024! Please fill in the questions below so we can give you the best Maribor experience! Please take the time to complete the form carefully and thoughtfully, ensuring that your responses are correct.

Z izpolnitvijo obrazca soglašam, da organizator zbira in obdeluje zapisane osebne podatke. Osebni podatki zapisani v tej prijavnici se bodo zbirali in obdelovali izključno za namen organizacije projekta "Maribor Padel Adventure 2024". Organizator bo tako pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-2). Obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi posameznika v skladu s točko a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Organizator bo pridobljene podatke obdeloval do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani oz. tako dolgo, dokler ne bomo prejel zahteve posameznika za preklic soglasja. Zahtevo za izpis, prenos ali izbris vaših podatkov lahko pošljete na sedež ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor ali na e-naslov: info@soum.si. Več o varovanju osebnih podatkov in Politiki zasebnosti si lahko preberete na www.soum.si.  

I hereby authorize the Student Organization of the University of Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (ŠOUM), as the organizer of the Maribor padel Adventure 2024 project, to collect, process and use the above-given personal data for the purpose of organizing and carrying out the project. ŠOUM undertakes not to forward the collected personal data to third parties and not to use them for other purposes, except for the aforementioned organization of Maribor padel Adventure 2024. You can revoke your consent to the processing of your personal data at any time. The request for the printout, transfer or deletion of data can be sent to the ŠOUM headquarters, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor or to the e-mail address: info@soum.si. You can read more about the protection of personal data and the Privacy Policy at www.soum.si