Študentsko predsedstvo ŠOUM

Študentsko predsedstvo Študentske organizacije Univerze v Mariboru izvaja del obštudijskih in interesnih dejavnosti študentov ter vodi študentsko politiko. Obravnava vprašanja na posameznih področjih študentskega življenja in opravlja druge dejavnosti, ki jih določata Študentski zbor ŠOUM in Statut ŠOUM.

Predsedstvo sestavljajo predsednik, sekretar za izobraževanje in univerzitetno politiko, sekretar za socialna in zdravstvena vprašanja, sekretar za mednarodno sodelovanje ter sekretar za interesne dejavnosti študentov.

Študentsko predsedstvo je izvršilni organ Študentske organizacije Univerze v Mariboru in je v svojih pristojnostih odgovorno Študentskemu zboru Študentske organizacije Univerze v Mariboru.

PREDSEDSTVO 2019-2021

DEJAN GLAZER
DEJAN GLAZERPredsednik ŠOUM
Dejan je magistrski študent na Ekonomsko – poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V svojem programu zasleduje celostno pokrivanje obštudijske dejavnosti mariborskih študentov in nabor zanimivih ter raznolikih dogodkov za študente. Hkrati pa, kot član predsedstva Študentske organizacije Slovenije poudarja zavzemanja za pravice mariborskih in slovenskih študentov.
BERNARDA JERAJ
BERNARDA JERAJSekretarka za socialo in zdravstvena vprašanja
Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOUM izvaja študentsko politiko in izvaja projekte na področju socialnih in zdravstvenih vprašanj ter skrbi za razvoj študentske solidarnosti.
ANA HELBL
ANA HELBLSekretarka za interesne dejavnosti študentov
Oddelek za interesne dejavnosti študentov ŠOUM celostno skrbi za izvajanje interesnih dejavnosti študentov. Z izvajanjem lastnih projektov skrbi za zabavne, promocijske, kulturne in družabne prireditve.
KLEMEN ZAPEČNIK
KLEMEN ZAPEČNIKSekretar za mednarodno sodelovanje
Oddelek za mednarodno sodelovanje skrbi za uveljavljanje politike ŠOUM na mednarodnem področju, zastopanje in predstavljanje stališč v okviru mednarodnih evropskih študentskih združenj, za ustvarjanje pogojev za razvoj mednarodne dejavnosti študentskih društev.
DAVID BOHAR
DAVID BOHARSekretar za univerzitetno politiko in izobraževanje
Oddelek za univerzitetno politiko in izobraževanje ŠOUM skrbi za izvajanje študentske politike na področju visokošolskih vprašanj, spoštovanja študentskih pravic znotraj Univerze v Mariboru, za kakovost študijskega procesa, tutorstva ter za izvajanje programov neformalnega izobraževanja, katerega ponudnik je ŠOUM.

David je v aktualnem mandatu tudi podpredsednik ŠOUM.