Predstavniki študentov so se danes sestali s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstva za zdravje (MZ), Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Na njem so se, še posebej zaradi alarmantnih podatkov duševnem zdravju študentov, ki ga je omejitev gibanja še poslabšala, skušali dogovoriti o čimprejšnji vrnitvi študentov na študij v živo.

Po predlogu Strokovne svetovalne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 bo Vlada Republike Slovenije še ta teden obravnavala spremembe semaforja sproščanja ukrepov, po kateri bi se študenti na vaje in seminarje ter izpite v omejenem številu vrnili v rdeči, v večji meri pa v oranžni fazi. Študij bi v oranžni fazi potekal v hibridni obliki, ki bi omogočala študentom, ki zaradi različnih razlogov (bolezen, nezmožnost bivanja v študijskem središču, necepljenost, …) študiju v živo ne bi mogli prisostvovati ter bi na ta način še vedno lahko študirali na daljavo. Predstavniki Ministrstva za zdravje so ob tem poudarili, da bodo za študente omogočili obvezno brezplačno  samotestiranje na COVID-19, kot je to predvideno za učence in dijake.

Kljub temu, da so predstavniki študentov veseli ponujene roke sodelovanja in pripravljenosti pristojnega ministrstva k odpiranju fakultet, so od pristojnih pričakovali, da se bo študijski proces normaliziral nemudoma. Težko namreč razumejo, da se izobraževalni proces lahko izvaja na osnovnih in srednjih šolah tudi v trenutni epidemiološki situaciji, ob tem pa smo dodatno ta teden priča katastrofalnim podatkom o duševnem zdravju študentov v času omejitve gibanja.

Veseli jih tudi pripravljenost NIJZ in Direktorata za visoko šolstvo tako k takojšnjemu, kot tudi sistemskemu, pristopu k reševanju problematike duševnega zdravja. Študentske organizacije bodo s pripravo in izvajanjem projektov na tem področju z veseljem sodelovale.

Zelo zaskrbljujoč pa je odnos MDDSZ pri reševanju socialne problematike študentov. Ta teden so bili študenti že deležni negativnega odziva glede povračila manjkajočega prihodka zaradi prepoznega dviga minimalne urne postavke za opravljeno študentsko delo, s čimer MDDSZ nasprotuje uresničitvi sklepa, ki ga je podal Državni zbor Republike Slovenije. Ob takšnem ravnanju po enem letu zaprtih fakultet, skoraj 30-odstotnem padcu obsega študentskega dela v zadnjih 12 mesecih (22-odstotni padec v koledarskem letu 2020), minimalni pomoči študentski populaciji skozi protikoronsko zakonodajo je pričakovano, da je raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) SI-PANDA pokazala, da vsak četrti mladi med 18. in 29. letom kaže tveganje za pojav resnih depresivnih motenj. Ključna razloga sta pomanjkanje socializacije in slabšanje materialnega položaja.

Na današnjem sestanku je bilo s strani MDDSZ v ospredju naštevanje sprejetih nezadostnih ukrepov, ki so jih bili študenti deležni v času epidemije, bolj kot pripravljenost sprejeti predloge za izboljšanje socialnega položaja študentov. Pristojno ministrstvo ni želelo slišati ničesar o zagotovitvi nadomestila za izpad dohodkov iz študentskega dela, subvenciji za bivanje pri zasebnikih in za nakup IKT opreme.

Pristojno MDDSZ je prav tako gladko zavrnilo vse predloge, ki jih v okviru usklajevanja Zakona za urejanje položaja študentov predlaga ŠOS, obenem pa niso pokazali niti pripravljenosti za usklajevanje podanih predlogov. ŠOS med drugim predlaga dvig državnih štipendij, možnost združevanja državnih in Zoisovih štipendij, brezplačni javni potniški promet za študente, zmanjševanje omejitev glede koriščenja subvencionirane študentske prehrane,… MDDSZ tako ne kaže niti najmanjšega interesa za izboljšanje socialnega položaja mladih.

Z nadaljevanjem ignorance Vlade RS do težav mladih bodo življenja teh bolj ogrožena kot so zaradi bolezni COVID-19.

Andrej Pirjevec, predsednik ŠOS: ”Študenti smo veseli pripravljenosti pristojnih ministrstev glede odpiranja višje- in visokošolskih zavodov ter NIJZ glede proaktivnega pristopa k dolgotrajno zapostavljenem problemu duševnega zdravja študentov. Za takojšnje izboljšanje duševnega zdravja na ŠOS zagovarjamo takojšnjo vrnitev študentov v študijska središča, pri tem pa moramo upoštevati, da ne morejo vsi študenti prisostvovati študiju v živo, in zato zagovarjamo vrnitev v hibridni način študija. Pri tem bomo študente, ki se bodo udeležili študija v živo, še naprej spodbujali k izvajanju vseh zaščitnih ukrepov, ki bodo omejevali širjenje koronavirusa v fakultetnih prostorih, kot tudi k samotestiranju. Izjemno razočarani pa smo nad odnosom MDDSZ pri obravnavi socialnega položaja mladih. Glede na to, da so bili ukrepov za omilitev poslabšanja socialnega položaja zaradi omejevanja gibanja veliko bolj deležne ostale družbene skupine, bistveno manj pa študenti, in da ministrstvo ni pripravljeno prisluhniti predlogom študentov, bomo morali ubrati drug način za pomoč študentom.”

Share This Post!

Najnovejši prispevki

Bodi obveščen o več kot 70 projektih, dogodkih in aktivnostih , ki jih pripravljamo za vas.

Prijava na e-novice.