Spomladanska ekskurzija v Gardaland in Verono

​Oddelek za mednarodno sodelovanje ŠOUM in Zavod za Mladinsko popotništvo ponovno organizirata spomladansko ekskurzijo, tokrat dvodnevno v Gardaland in Verono.

POMEMBNO: Število prostih mest je omejeno na 47. Po zapolnjenih prostih mestih se ustvarja čakalna vrsta. O statusu vaše prijave vas bomo pravočasno obvestili. 

Izjava o prevzemu odgovornosti

Izjavljam, da sem popolnoma seznanjen/a z aktivnostmi, ki so povezane s sodelovanjem pri projektu »Spomladanska ekskurzija v Gardaland in Verono - april 2024«, ki poteka v okviru Študentske organizacije Univerze v Mariboru in njenih morebitnih partnerjev. S podpisom tega obrazca izjavljam, da prevzemam odgovornost za lastno varnost in posledice svojih dejanj. Prav tako se zavezujem, da bom upošteval navodila organizatorjev dogodka.
Izjavljam, da sem polnoleten in opravilno sposoben za podpis tega obrazca. Soglasje z vsebino izjave je bilo podano prostovoljno.
Strinjam se, da sem prebral in da sem bil seznanjen z vsebino te izjave pred samim potrjevanjem.

Izjava o zbiranju osebnih podatkov

Osebni podatki zbrani v tej prijavnici se bodo obdelovali izključno za namen organizacije projekta "Spomladanska ekskurzija v Gardaland in Verono - april 2024'. Organizator vse posredovane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88) in nacionalne zakonodaje, ki ureja varstvo. Obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi posameznika v skladu s točko a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Organizator bo pridobljene podatke obdeloval do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani oz. tako dolgo, dokler ne bomo prejel zahteve posameznika za preklic soglasja. Po prejemu zahteve za preklic organizator ne bo več uporabljal zbranih osebnih podatkov in bo le te izbrisal v roku 30 dni.
Prebral/a sem izjavo o zbiranju osebnih podatkov in se strinjam z oddajo soglasja / I have read the statement on the collection of personal data and agree to give consent
Potrjujem da imam v času izvedbe dogodka Spomladanska ekskurzija v Gardaland in Verono - april 2024 veljaven študentski status in ga na zahtevo organizatorja na dan dogodka lahko izkazujem s potrdilom o vpisu ali študentsko izkaznico. V primeru da študentskega statusa na dan dogodka ne morem izkazovati, si organizator pridržuje pravico, da mi prepove udeležbo na dogodku.